Badania dla przemysłu

Ponad 30-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań dla przemysłu:

  • Badania klasyfikacyjne złączy spawanych (WPS) (pWPS) (WPQR)
  • Badania CTOD (metoda badań wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin)