Badania dla przemysłu

  1. Badania mechaniczne

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 1611) na badania mechaniczne materiałów i złączy spawanych.

Ponadto wykonujemy badania CTOD, korozji międzykrystalicznej, wżerowej i szczelinowej wg aktualnie obowiązujących norm i standardów ISO i ASTM.

2. Badania całych elementów i próbek

Laboratorium posiada doświadczenie i możliwości techniczne prowadzenia badań wielkogabarytowych elementów konstrukcji jak na przykład: gniazda kontenerowe, zaciski hamulcowe lokomotyw, stojaki pod kontenery. Wykonujemy również badania elementów konstrukcyjnych z innych materiałów jak na przykład duże  belki betonowe.

3. Badania poligonowe

Oferujemy doświadczenie, umiejętności i aparaturę umożliwiającą wykonywanie pomiarów na rzeczywistych obiektach. Specjalizujemy się w pomiarach odkształceń i naprężeń na konstrukcjach stalowych.

4.  Badania numeryczne

Oferujemy doświadczenie w modelowaniu własności wytrzymałościowych konstrukcji i mechaniki płynów przy pomocy  programów MES.

Pełna oferta badawcza: