Badania numeryczne

  • Obliczenia numeryczne (MES, CFD)

Oprogramowanie :

  • Ansys
  • Femap