Kierunki prowadzonych badań

 • Badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych.
 • Przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich.
 • Systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego.
 • Optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii małych kadłubów rybackich.
 • Parametralne źródła nagrzewania i komputerowy system doboru procedur technologicznych dla celów zautomatyzowanego usuwania deformacji spawalniczych sekcji płaskich.
 • Systemy standardów technicznie uzasadnionych tolerancji elementów kadłuba okrętowego.
 • Modułowe systemy, projekty, wykonanie i badania efektywności wzorcowego członu funkcyjnego mobilnych pływających jednostek ekologicznych do oczyszczania wód cieków wodnych w ich nurcie.
 • Bezzapasowe metody montażu.
 • Badania i ekspertyzy w zakresie problemu pękania kruchego i zmęczeniowego materiałów i konstrukcji w eksploatacji.
 • Badania statyczne i zmęczeniowe dowolnych próbek lub elementów konstrukcyjnych wraz z pełną analizą wytrzymałościową, pomiarami naprężenia, odkształcenia, temperatury i siły; obciążenia  kilkuset ton, wymiary gabarytowe konstrukcji do 17 x 6 x 3,5 m.
 • Badania nowych materiałów dla okrętownictwa.
 • Badania skłonności do pęknięć spawalniczych i odporności na korozję.
 • Badania stopów metali przeznaczonych na kadłuby jednostek o dużej prędkości.
 • Opracowanie ramowych technologii przetwarzania nowych stopów metali przeznaczonych na kadłuby okrętowe.
 • Opracowanie analiz techniczno-ekonomicznych celowości zastosowania określonych gatunków stopów na jednostki szybkie: wodoloty, katamarany, bocznościany, poduszkowce.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna doboru materiałów konstrukcyjnych na kadłuby okrętów.
 • Modelowanie właściwości fizycznych stopów metali dla okrętownictwa i oceanotechniki.
 • Zmęczenie i korozja zmęczeniowa materiałów i elementów konstrukcji.
 • Badania numeryczne zagadnień wytrzymałości konstrukcji.