Stopień
Academic Degree
Nazwisko
Surname
Imię
First name
Stanowisko
Position
Tel.
Phone
Pokój
Room
e-mail
  Adamczyk Marian technik
Technician
58 347 1586 Hala Techmol. maradam2@pg.edu.pl
dr inż. Behilil Mohamed wykładowca
Lecturer
58 347 2238 22 kada@pg.edu.pl
  Birr Dariusz technik
Technician
58 347 1586 Hala Techmol. darbirr@pg.edu.pl
mgr inż. Bójczuk Celina wykładowca
Lecturer
58 347 2150 230 celbojcz@pg.edu.pl
dr Dembicka Anna adiunkt
Assist. Prof.
    anndembi@pg.edu.pl
mgr inż. Duda Dariusz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1101 231 dadu@pg.edu.pl
mgr inż. Emilianowicz Krzysztof wykładowca
Lecturer
58 347 184 A krzemili@pg.edu.pl
mgr inż. Gniba Radosłąw wykładowca
Lecturer
    radoslaw.gniba@pg.edu.pl
mgr inż. Górski Zbigniew starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1143 231 A zgorski@pg.edu.pl
mgr inż. Kamiński Krzysztof wykładowca
Lecturer
    krzkami3@pg.edu.pl
mgr inż. Kowalski Jakub asystent
Assistant
58 347 1943 268 jakub.kowalski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kozak Janusz profesor nadzwyczajny PG
Associate Professor GUT
58 347 1375 232 kozak@pg.edu.pl
  Krzemiński Jacek technik
Technician
58 347 1586 Hala Techmol.  
mgr inż. Kula Marek wykładowca
Lecturer
58 347 1860 186 markula@pg.edu.pl
mgr inż. Malinowska Katarzyna wykładowca
Lecturer
    katpuszk@student.pg.gda.pl
dr inż Supernak-Marczewska Milena adiunkt
Assist. Prof.
58 348 62 87   milsuper@pg.edu.pl
mgr Mołas Katarzyna wykładowca
Lecturer
48 347 1243 23 katmolas@pg.edu.pl
mgr inż. Nadolny Lech wykładowca
Lecturer
58 347 1043 176 lena@pg.edu.pl
dr inż. Niklas Karol asystent
Assistant
58 347 1943 268 karnikla@pg.edu.pl
mgr inż. Olszewski Wojciech asystent
Assistant
58 347 2150 230 wojciech.olszewski@pg.edu.pl
dr inż. Pyszko Ryszard wykładowca
Lecturer
     
mgr inż. Szalewski Paweł wykładowca
Lecturer
58 348 1243 23 pszalews@pg.edu.pl
dr Szulc Marcin starszy wykładowca
Senior Lecturer
    marszulc@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Tarełko Wiesław profesor zwyczajny PG, Professor 58 348 64 44 169 wieslaw.tarelko@pg.edu.pl