Laboratorium technologii i wytrzymałości konstrukcji okrętowych i offshore

  • Stanowiska badawcze o powierzchni 600 m2
  • OBCIĄŻENIE STATYCZNE I CYKLICZNE, ZMĘCZENIE
  • Maksymalne obciążenia –  2000 KN – rozciąganie, 4000 kN – ściskanie,
  • Obciążenia wieloosiowe, w różnych konfiguracjach przebiegu, obciążenia losowe,
  • Analiza makroskopowa i fraktograficzna,
  • Systemy pomiarowe i zbierania danych w czasie rzeczywistym do 200 kanałów jednocześnie
  • Warsztat (od produkcji małych próbek do konstrukcji wielkogabarytowych)