Skład osobowy

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko Profesor zwyczajny

mgr inż. Zbigniew Górski

Zastępca Kierownika

mgr inż. Jakub Kowalski

Kierownik laboratorium, Asystent

dr hab. inż. Marek Jakubowski

Adiunkt

dr inż. Karol Niklas

Asystent

dr inż. Mohamed Behilil

Wykładowca

dr inż. Ryszard Pyszko

Wykładowca

mgr inż. Dariusz Duda

st. wykładowca

mgr inż. Krzysztof Emilianowicz

Wykładowca

mgr inż. Lech Nadolny

Wykładowca

mgr inż. Marek Kula

Wykładowca

mgr inż. Paweł Szalewski

Wykładowca

mgr inż. Wojciech Olszewski

Asystent