Projekt SANDWICH (Advanced composite sandwich steel structures) jest trzyletnim programem badawczym dofinansowywanym w ramach V-go Programu Ramowego Unii Europejskiej - kontrakt No : G3RD CT2000 00256, realizowanym od 01-04-2000 roku. Program realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzi 8 partnerów z całej Europy oraz 3 firmy konsultingowe.

 

Udział i zadania Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

Idea konstrukcji typu SANDWICH polega na stosowaniu stalowych bądź aluminiowych paneli wykonanych z dwóch płatów blach o grubości rzędu 1-4 mm każdy, oddalonych od siebie o 40-120 mm i połączonych pomiędzy sobą systemem jednokierunkowych żeber prowadzonych w odstępie 40-120 mm za pomocą spawania laserowego.

 

Konstrukcja pokładu statku typu Ro-Ro. Klasyczna i wykonana z paneli sandwich.

Jednym z zadań Wydziału w ramach projektu było zaprojektowanie i przeprowadzenie badań laboratoryjnych wytrzymałości struktur sandwich w skali naturalnej. Badania te prowadzono w Laboratorium Badań Technologiczno-Wytrzymałościowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. W ramach projektu przebadano łącznie 84 modele.

 

Widok na jedno ze stanowisk badawczych i model w trakcie badań.
( test wytrzymałościowy)