Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechnika Gdańska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

 

pok. 130

tel. / fax. +48 (58) 347 21 91

e-mail: malbikon@pg.gda.pl

www: http://oio.pg.edu.pl/katedra-technologii-obiektow-plywajacych-systemow-jakosci-i-materialoznawstwa