Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechnika Gdańska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

 

mgr inż. Małgorzata Bikonis

pok. 130

tel. / fax. +48 (58) 347 21 91

e-mail: malbikon@pg.edu.pl