Katedry

1. Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej

  • Zakład Projektowania Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych

  • Zakład Techniki Głębinowej

2. Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

3. Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

4. Katedra Siłowni Morskich i Lądowych

  • Zakład Projektowania Siłowni Okrętowych i Systemów Oceanotechnicznych

  • Zakład Technologii Siłowni Okrętowych i Systemów Oceanotechnicznych

  • Zakład Eksploatacji Siłowni Okrętowych i Systemów Oceanotechnicznych

5. Katedra Mechatroniki Morskiej

  • Zespół Urządzeń Okrętowych

  • Zespół Technik Informatycznych

6. Katedra Automatyki i Energetyki

7. Katedra Mechaniki Konstrukcji