O nas

Specjalizujemy się w zagadnieniach mechaniki konstrukcji powłokowych i profili cienkościennych, stateczności konstrukcji, wytrzymałości zmęczeniowej, optymalizacji i analizy wrażliwości, jak również interakcji płyn-struktura oraz współpracy konstrukcji z podłożem. Do podstawowych obiektów badawczych należą kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających. Zajmujemy się konstrukcjami stalowymi oraz kompozytowymi.

Katedra Mechaniki Konstrukcji została powołana we wrześniu 2017 roku po wyodrębnieniu zespołu kierowanego przez profesora Czesława Szymczaka z Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej. Dr Tomasz Mikulski został pierwszym kierownikiem nowo powstałej Katedry. Członkowie zespołu wywodzą się z trzech wydziałów Politechniki Gdańskiej: Oceanotechniki i Okrętownictwa, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Mechanicznego.

 

prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak

 

dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG
Kierownik Katedry