Terminy konsultacji i zajęć

prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak Plan na stronie PG
dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG Plan na stronie PG
dr inż. Marian Bogdaniuk Plan na stronie PG
dr inż. Maciej Kahsin Plan na stronie PG
doc. dr inż. Witold Kurski

informacja na drzwiach

dr inż. Wojciech Puch informacja na drzwiach
dr inż. Bogdan Rozmarynowski

Plan na stronie PG

dr inż. Kazimierz Trębacki Plan na stronie PG
mgr inż. Paweł Bielski Plan na stronie PG
mgr inż. Leszek Samson

Plan na stronie PG

mgr inż. Krzysztof Wołoszyk Plan na stronie PG

 

Nasze przedmioty

Energetyka - studia stacjonarne

Przedmiot

Stopień

Semestr

Specjalność

Prowadzący

Mechanika Techniczna I 2-3 - prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak

Oceanotechnika - studia stacjonarne

Przedmiot

Stopień

Semestr

Specjalność

Prowadzący

Mechanika Techniczna I 2-3 - dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG
Podstawy Konstrukcji Okrętu I 3 - dr inż. Marian Bogdaniuk
Wytrzymałość Materiałów I 4 - prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak
Konstrukcja Okrętu I-II I 4-5 Budowa Okrętów i Jachtów dr inż. Marian Bogdaniuk
Mechanika Konstrukcji Okrętu I 5 Budowa Okrętów i Jachtów prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak
Mechanika i Wytrzymałość Przewodu Wiertniczego I 5 Inżnieria Zasobów Naturalnych dr inż. Bogdan Rozmarynowski
Projektowanie Konstrukcji Okrętu I-II I 5-6 Budowa Okrętów i Jachtów dr inż. Marian Bogdaniuk
Wytrzymałościowe modelowanie konstrukcji okrętowych I 6 Budowa Okrętów i Jachtów dr inż. Wojciech Puch
Wytrzymałość zmęczeniowa i nośność graniczna I 6 Budowa Okrętów i Jachtów dr inż. Wojciech Puch
Drgania Kadłuba i Układu Napędowego II 2 Systemy Napędowe i Urządzenia Ogólnookrętowe doc. dr inż. Witold Kurski
MES w Mechanice Cienkościennych Konstrukcji Powłokowych II 2 Statki Morskie i Obiekty Oceanotechniczne dr inż. Maciej Kahsin
Optymalizacja wytrzymałościowa metalowych konstrukcji cienkościennych II 2 Statki prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak
Wybrane Zagadnienia Mechaniki Cienkościennych Konstrukcji Laminatów II 2 Jachty dr inż. Maciej Kahsin
Wybrane Zagadnienia Mechaniki Urządzeń i Systemów Technologii Podwodnych I-II II 2-3 Technologie Podwodne dr inż. Maciej Kahsin
Wytrzymałość i Stateczność Osprzętu Żaglowego II 2 Jachty doc. dr inż. Witold Kurski
Advanced Mechanics of Marine Structures (in English) II 2 Ship Technology and Offshore Engineering dr inż. Bogdan Rozmarynowski

Transport - studia stacjonarne

Przedmiot

Stopień

Semestr

Specjalność

Prowadzący

Wytrzymałość Materiałów I 3 - dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG
Konstrukcja środków transportu wodnego I 6 Środki Transportu dr inż. Marian Bogdaniuk
Mechanika konstrukcji środków transportu I 6 Środki Transportu prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak

Oceanotechnika - studia niestacjonarne

Przedmiot

Stopień

Semestr

Specjalność

Prowadzący

Mechanika Techniczna I 2-3 -

dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG

Optymalizacja wytrzymałościowa metalowych konstrukcji cienkościennych
II 2 Statki

dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG


 

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

Przedmiot

Kierunek

Tryb

Stopień

Semestr

Prowadzący

Technical Mechanics Energy Technologies stacjonarne

I

2-3 dr inż. Maciej Kahsin
Advanced Mechanics of Marine Structures (in English) Ship Technology and Offshore Engineering stacjonarne II 2 dr inż. Bogdan Rozmarynowski