prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak
profesor zwyczajny
szymcze@pg.edu.pl
(58) 347 17 46
Budynek WOiO, pokój 320

ResearchGate, Google Scholar, ORCID, Scopus, ResearcherID, MOST Wiedzy, Baza PG

Konstrukcje cienkościenne: statyka, stateczność, zachowanie pokrytyczne, drgania. Optymalizacja i analiza wrażliwości konstrukcji. Biomechanika, modelowanie implantów. Identyfikacja parametryczna modeli konstrukcji.

 

 

dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG
profesor nadzwyczajny, kierownik katedry
tomi@pg.edu.pl
(58) 347 20 51
Budynek WOiO, pokój 319

ResearchGate, Google Scholar, Scopus, MOST Wiedzy, Baza PG

Analiza konstrukcji inżynierskich w zagadnieniach statyki i nośności granicznej. Wykorzystanie systemu FEMAP w dynamice oraz w nieliniowych zagadnieniach wytrzymałości i stateczności. Optymalizacja i analiza wrażliwości konstrukcji. Konstrukcje cienkościenne, analiza wytrzymałościowa węzłów. Specjalizacja inżynierska: zbiorniki na ciecze i gazy, silosy, kompozytowe konstrukcje powłokowe.

 

 

dr inż. Marian Bogdaniuk
starszy wykładowca
marbogda@pg.edu.pl
(58) 347 14 69
Budynek WOiO, pokój 325

Scopus, MOST Wiedzy, Baza PG

Analiza wytrzymałości doraźnej i zmęczeniowej kadłubów obiektów pływających. Projektowanie kadłubów obiektów pływających spełniających wymagania przepisów klasyfikacyjnych.

 

 

dr inż. Maciej Kahsin
starszy wykładowca
mkahsin@pg.edu.pl
(58) 347 13 73
Budynek WOiO, pokój 322

ResearchGate, Google Scholar, MOST Wiedzy, Baza PG

Analiza dynamiki strukturalnej obiektów przybrzeżnych. Modelowanie kompozytów w zakresie zagadnień statycznych i dynamicznych. Walidacja, korelacja i optymalizacja modeli wirtualnych w oparciu o pomiary dokonane na obiektach rzeczywistych. Modelowanie hybrydowe z wykorzystaniem sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych.

 

 

doc. dr inż. Witold Kurski
nauczyciel akademicki
wiku@pg.edu.pl
(58) 347 25 30
Budynek WOiO, pokój 323

Wytrzymałość i stateczność osprzętu żaglowego - jachty i duże statki żaglowe. Mechanika lotu wiatrakowców. Problemy techniczne wirników. Problemy eksploatacji.

 

 

dr inż. Wojciech Puch
starszy wykładowca
puch@pg.edu.pl
(58) 347 21 21
Budynek WOiO, pokój 318 A

Baza PG

Analiza wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej i nośności granicznej konstrukcji obiektów pływających. Wykorzystanie systemu ANSYS w nieliniowych zagadnień wytrzymałości. Tworzenie niestandardowego oprogramowania do obliczeń wytrzymałościowych.

 

 

dr inż. Bogdan Rozmarynowski
starszy wykładowca
bogrozma@pg.edu.pl
(58) 347 26 46
Budynek WOiO, pokój 324

ResearchGate, Scopus, MOST Wiedzy, Baza PG

Analiza stateczności, dynamiki i niezawodności pełnomorskich platform wiertniczych. Modelowanie obciążeń i ich kombinacji w ujęciu losowym.

 

 

dr inż. Kazimierz Trębacki
starszy wykładowca
katre@pg.edu.pl
(58) 347 22 91
Budynek WOiO, pokój 321

MOST Wiedzy, Baza PG

Zagadnienia hydrosprężystości zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych: badania eksperymentalne, przepływ cieczy, kolizje w transporcie. Mechanika konstrukcji okrętowych - statki do przewozu ładunków płynnych. Łodzie ratunkowe: materiały kompozytowe, badania wytrzymałościowe, bezpieczeństwo pływania.

 

 

mgr inż. Paweł Bielski
asystent
pawbiels@pg.edu.pl
(58) 347 27 39
Budynek WOiO, pokój 318

ResearchGate, Google Scholar, ORCID, Scopus, ResearcherID, MOST Wiedzy, Baza PG

Konstrukcje stalowe, akustyka, biomechanika. Nieliniowa analiza stateczności i nośności granicznej, modele sprężysto-plastyczne, symulacje dynamiczne. Fotogrametria.

 

 

mgr inż. Leszek Samson
wykładowca
lessamso@pg.edu.pl
(58) 347 13 73
Budynek WOiO, pokój 322

Pomiary odkształceń, pomiary drgań. Tensometria elektrooporowa. Walidacja modeli numerycznych.

 

 

mgr inż. Krzysztof Wołoszyk
asystent
krzwolos@pg.edu.pl
(58) 347 27 39
Budynek WOiO, pokój 318

Analiza MES konstrukcji morskich zgodna z wymogami Towarzystw Klasyfikacyjnych. Nośność graniczna kadłubów statków. Niezawodność konstrukcji morskich. Walidacja przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych.

ResearchGate, ORCID, MOST Wiedzy, Baza PG