Co warto wiedzieć o komercjalizacji wyników badań

Liczne grono naukowców Politechniki Gdańskiej prowadzi prace badawcze, które są często w centrum zainteresowania przedsiębiorców. Z analizy aktywności polskich przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R wynika, że w Polsce obszar ten ma tendencję rozwojową. Warto więc pamiętać o najważniejszych regulacjach dotyczących procesu komercjalizacji wyników prac badawczych na Politechnice Gdańskiej.

  • Komercjalizacja odbywa się na Uczelni w szczególności poprzez:
  • udzielenie licencji na korzystanie z wynalazku,
  • utworzenie spółki spin-off.
  • W przypadku komercjalizacji wynalazku przez Politechnikę Gdańską, twórcom wynalazku przysługuje 50% zysku z komercjalizacji.
  • Jeżeli wytworzenie wynalazku nastąpiło w wyniku wykonywania obowiązków objętych zakresem obowiązków pracownika, prawa majątkowe do wynalazku należą w całości do Politechniki Gdańskiej, przy czym osobiste prawa do wynalazku należą do twórców tegoż wynalazku.
  • Pracownik naukowy zainteresowany komercjalizacją wynalazku zgłasza wypracowane rozwiązanie do Zespołu Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej https://pg.edu.pl/zespol-rzecznikow-patentowych/formularze).
  • Jeżeli wynalazek ma zostać poddany procesowi komercjalizacji, jego twórca nie może ujawnić istoty wynalazku, w szczególności poprzez publikację naukową, prasową, udział w konferencji itp., ponieważ takie ujawnienie pozbawi Politechnikę Gdańską możliwości uzyskania ochrony prawnej wynalazku.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad komercjalizacji udzielają pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej (http://ctwt.pg.edu.pl/)

Cały regulamin zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej, wprowadzony Uchwałą Senatu PGnr 258/XXIII/2015z 18 marca 2015 r., znajduje się tutaj (http://ctwt.pg.edu.pl/regulamin-ip).

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Janusz Kozak przekazuje dokumnatcję nowego promu z napędem hybrdyowym armatorowi - Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku

Hybrydowe napędy z wykorzystaniem silnika elektrycznego to przyszłość przemysłu jachtowego najbliższych lat. Zespół z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Litwina, opracował nowatorską koncepcję hybrydowego układu napędowego.

Politechnika Gdańska zaprosiła do projektu gdańską firmę Marine Works wyspecjalizowaną w projektowaniu, dostawie i montażu układów napędowych dla jednostek pływających. We współpracy z tą firmą PG będzie prowadzić badania nad usprawnieniem i wdrożeniem wynalazku. W tym celu podpisana została umowa licencyjna.