Konferencje, sympozja i seminaria

Do istotnej dziedziny działalności Wydziału należy organizacja konferencji, sympozjów i seminariów naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Wśród wielu z tych imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz przedsięwzięć o znaczącej renomie wymienić można:

 • International Scientific Symposium on „Technical, Economic, and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants COMPOWER",
 • International Scientifically – Technical Conference EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE,
 • Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO,
 • Seminaria Naukowe Zespołu Środowiskowego Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
 • Costal, Offshore and Ocean Engineering Conference

 

Pracownicy naukowo – dydaktyczni Wydziału systematycznie biorą ponadto aktywny udział w wielu innych konferencjach i sympozjach naukowych prezentując wyniki prowadzonych badań oraz ich aplikacje. Oprócz przedstawionych wyżej wymienić można niektóre z nich:

 • ASME TURBO Expo, Power for Land, Sea, And Air,
 • Kraftwerkstechnisches Kolloqium „Turbomaschinen In Energieanlagen „Dampf-Turbinen,Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen",
 • World Tribology Congress,
 • ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition,
 • International Scientific and Technical Conference on Marine Traffic Engineering,
 • Zimowe Szkoły Niezawodności Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN,
 • International Scientific Conference on Internal Combustion Engines KONES,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP,
 • Sesja Naukowa Okrętowców,
 • Międzynarodowy Kongres Diagnostyki Technicznej DIAGNOSTICS