15 000 dolarów stypendiów dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

 • Po raz czwarty amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) przyznało 3 stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, każde po 5.000 dolarów.

   

  Laureatami są:

  1. p. Damian Jasiukajc,
  2. p. Dominika Wojaczek,
  3. p. Krzysztof Woloszyk.

  studenci kierunku Oceanotechnika.

  Wytypowani zostali studenci, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Przeprowadzono także rozmowy z kandydatami stypendia.

  W ubiegłym roku cztery stypendia, każde po 2500 dolarów, trafiły zarówno do studentów studiów inżynierskich, jak i magisterskich z kierunków Oceanotechnika i Energetyka. Ponadto, w marcu 2015 r. ABS przeznaczył nagrodę w wysokości 5000 dolarów oraz staże w swoich oddziałach w Gdańsku i Londynie dla najlepszego studenta WOiO PG p. Dawida Zaniewskiego. Rok wcześniej nagrodę w takiej samej wysokości wygrał Andrzej Gruszczyński.

  Jak podkreślają władze Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne cenią absolwentów kierunku Oceanotechnika. Opublikowany w maju 2016 raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW” dowodzi, że absolwenci kierunku Oceanotechnika bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Wśród osób, które ukończyły ten kierunek jest poniżej 2% bezrobotnych. Jest to jeden z najlepszych wyników dotyczących absolwentów kierunków technicznych. Ponadto raportu potwierdza, że absolwenci tego kierunku należą do grupy najlepiej zarabiających absolwentów szkół wyższych technicznych.

  Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG stale współpracuje z przemysłem, wspierany jest przez znane koncerny i firmy, takie jak DNV GL, General Electric czy Gdańską Stocznię „Remontowa”.

  Wciągu ostatnich 3 lat DNV GL ufundował nowoczesne laboratorium komputerowe, General Electric – laboratorium mechatroniki morskiej, a Gdańska Stocznia „Remontowa” wspierała koło naukowe KORAB, które projektuje i buduje własne jednostki pływające. Studenci uczestniczą w międzynarodowych regatach i zdobywają czołowe miejsca. Warto przypomnieć również o konkursach na najlepsze pracy dyplomowe magisterskie i inżynierskie na tym wydziale, które są współorganizowane i sponsorowane przez zagraniczne i krajowe firmy i stowarzyszenia.