AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society

Komitet Organizacyjnego zaprasza do udziału w
międzynarodowej konferencji naukowej *AGH International Student
Conference: Knowledge, Technology and Society* (AGH ISC 2018), która
odbędzie się w dniach 10-12 października 2018 r. w Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów studiów I i II
stopnia, a także ich opiekunów naukowych. Stanowi ona okazję do
zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć w działalności badawczej i
naukowej prowadzonej przez studentów, nawiązania kontaktów i wymiany
wiedzy ze studentami innych uczelni, a także do poznania Krakowa -
miasta królów polskich, matecznika artystów, siedziby wielu instytucji
kulturalnych. Udział w konferencji daje ponadto możliwość publikacji
artykułów w czasopismach indeksowanych m.in. w Web of Science (15
punktów wg MNiSW w 2017 r.) lub w monografii naukowej dedykowanej dla
konferencji. W ramach konferencji planowane jest także zorganizowanie
konkursu na najlepsze prace i projekty studentów (Student Projects Award).

Informacje o konferencji AGH ISC 2018 kierowane są do studentów, opiekunów kół naukowych i innych organizacji studenckich, a
także wszystkim zainteresowanych osób. W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
mgr inż. Krzysztof Sornek
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
e-mail: ksornek@agh.edu.pl , isc@agh.edu.pl