Konkurs na najbardziej zaangażowanego społecznie studenta WOiO

Na adres dziekoce@pg.edu.pl można zgłaszać kandydaturę swojego kolegi/koleżanki do konkursu na najbardziej zaangażowanego społecznie studenta WOiO. Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wytypowana jedna osoba do nagrody ufundowanej przez Bank Zachodni WBK (Santander Universidades). Każdą kandydaturę proszę poprzeć krótkim uzasadnieniem.

Na zgłoszenia czekamy do 14 listopada.