Konkursy RINA-KORAB oraz OiO4um

Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów II stopnia z roku 2019 do udział w Konkursie RINA-KORAB, a absolwentów i studentów ostatniego semestru studiów I stopnia do udziału w V edycji Konkursu OiO4um.

Prestiżowy Konkurs RINA-KORAB wyłoni najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione w roku 2019. Laureaci Konkursu uzyskają bezpłatne roczne członkostwo w Towarzystwie Okrętowców Polskich KORAB oraz w The Royal Institution of Naval Architects RINA, a Zwycięzca Konkursu dodatkowo kolejny rok bezpłatnego członkostwa w obu organizacjach, a także nagrodę pieniężną. Termin zgłoszenia prac mija 21.02.2020 r.

Z kolei celem Konkursu OiO4um jest promowanie innowacyjnych rozwiązań inżynierskich opracowanych przez studentów WOiO PG, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle oraz stworzenie podstawy do racjonalnej naukowej rywalizacji wśród studentów, co będzie sprzyjać podwyższeniu jakości kształcenia. Laureaci otrzymają możliwość podjęcia płatnego stażu w przemyśle, opublikowania i promowania swojej pracy, a także nagrody pieniężne. Konkurs jest organizowany wspólnie przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO. OiO4um dotyczy najlepszych prac dyplomowych inżynierskich obronionych w okresie 01.03.2019 - 28.02.2020 r. Termin zgłoszenia prac do Konkursu OiO4um mija 06.03.2020 r.

Zgłoszenie i pracy może złożyć w Dziekanacie WOiO PG promotor lub autor pracy.
Regulamin Konkursu OiO4u.