Na WOiO panie przodują, czyli wyniki Konkursu ABS Scholarships Award 2017

Po raz piąty amerykański towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) przyznało 3 stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG na sumę 7500 dolarów amerykańskich. W tym roku konkurs wygrały 3 panie (porządek alfabetyczny):

  1. Agnieszka Maziarka, studentka kierunku Oceanotechnika, I stop., specjalności Budowa okrętów i jachtów, obecnie na sem. 7,
  2. Bogumiła Rogatka, absolwentka kierunku Oceanotechnika, I stop., specjalności Budowa okrętów i jachtów, a obecnie studentka kierunku Oceanotechnika, II stop.,  specjalności Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych, obecnie na sem. 2,
  3. Katarzyna Anna Warnke, absolwentka kierunku Transport, specjalności Środki transportu wodnego, obecnie studentka kierunku Oceanotechnika, specjalności Ocean Engineering, profil Ship Technology and Offshore Engineering (specjalność w jęz. angielskim).

Serdecznie gratulujemy!

 

Zachęcamy studentów wszystkich kierunków WOiO PG do udziału w kolejnej edycji konkursie.  

W ubiegłym roku czterech najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej otrzymało certyfikat oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2500 USD w ramach Konkursu ABS Best Student Award. Laureaci uzyskali najlepsze wyniki w nauce podczas studiów (średnia ze studiów od 4,4 do 5,1) oraz wykazali aktywnością zarówno naukową jak i organizacyjną w trakcie całego okresu studiów.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG stale współpracuje z przemysłem, wspierany jest przez znane koncerny i firmy, takie jak ABS, DNV GL, General Electric czy Gdańską Stocznię „Remontowa”. Zachęcamy naszych studentów do aktywnego zaangażowania w procesie kształcenia w okresie studiów, które jest zauważane i wynagradzane. Bez wątpienia uznania dla naszych studentów i absolwentów przez otoczenie gospodarcze i przemysłowe zarówno w kraju jak i poza granicami kraju (m. in. w ramach takich konkursów jak RINA-KORAB, ABS, REMONTOWA oraz OiO4um) jest także zasługą kadry dydaktycznej i naukowej Wydziału za co składamy podziękowania.