Nabór wniosków na „ABS SCHOLARSHIP” – wybór najlepszych studentów WOiO PG

Po raz siódmy amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) przyznaje stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. Pula nagród wynosi 7500 dolarów amerykańskich. Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzców czeka możliwości odbycia stażu w biurach ABS w Gdańsku lub w Londynie.

Jeżeli masz dobre osiągnięcia w nauce i jesteś zaangażowanym i pilnym studentem możesz złożyć wniosek o stypendium ABS do dnia 15 marca 2019 r. Wniosek musi zawierać CV oraz list motywacyjny zawierający odpowiedź na pytanie „dlaczego ja mogę zostać stypendystą obecnej edycji stypendium ABS?”. Odpowiedź na pytanie należy uzasadnić i udokumentować. Do konkursu mogą przystąpić zarówno studenci studiów pierwszego jak i drugiego stopnia, którzy ukończyli co najmniej 2 semestry na WOiO w trakcie obecnych lub wcześniejszych studiów na kierunkach oceanotechnika lub transport. Studenci kierunku oceanotechnika lub transport, którzy wcześniej ukończyli studia na kierunku energetyka na WOiO również mają prawo do wzięcia udziału w Konkursie.

3 najlepszych studentów którzy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, otrzymają jednorazowe stypendium w wysokości 2500 dolarów amerykańskich (brutto). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Uroczystości wręczenia dyplomów w dniu 27 marca 2019 r.

Wnioski należy składać zarówno elektronicznie (na adres dziekoce@pg.edu.pl) jak i w wersji papierowej w Dziekanacie.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG stale współpracuje z przemysłem, wspierany jest przez znane koncerny i firmy, takie jak DNV GL, ABS, General Electric czy Gdańską Stocznię „Remontowa”. Zachęcamy naszych studentów do aktywnego zaangażowania w procesie kształcenia w okresie studiów, które jest zauważane i wynagradzane. Bez wątpienia uznanie dla naszych studentów i absolwentów przez otoczenie gospodarcze i przemysłowe zarówno w kraju jak i poza granicami kraju (m. in. w ramach takich konkursów jak RINA-KORAB, ABS, REMONTOWA oraz OiO4um) jest także zasługą kadry dydaktycznej i naukowej Wydziału za co składamy podziękowania.

Kolegium dziekańskie WOiO PG