Nagroda im. prof Romualda Szczęsnego

Konkurs o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego - ostatnie dni na zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu

Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem co najmniej bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego!

Kapituła nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego po raz 16 przyzna Nagrodę  za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej.

O nagrodzie
Do rywalizacji organizator zaprasza autorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, które zostały obronione w roku kalendarzowym 2016 i uzyskały ocenę celującą lub bardzo dobrą. Prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności. Nagroda główna w Konkursie wynosi 10 000 zł. Oprócz nagrody głównej Prezydent może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3 000 zł każde.

Zgłoszenia
Zgłoszenia powinny być składane dziekanom przez opiekunów prac dyplomowych i przekazane z kolei do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG  do 30 kwietnia 2017

Wraz ze zgłoszeniami należy składać kopie prac i opinii promotora i recenzenta. Należy także dołączyć płytę CD ze zdjęciem autora pracy i streszczeniem pracy (ok. 4000 znaków).

Prezentacje konkursowe oraz obrady Kapituły Konkursu odbędą się 12 czerwca.

Regulamin Konkursu: ppnt.pl/pl/nagroda-im-prof-romualda-szczesnego/regulamin

Harmonogram: ppnt.pl/pl/nagroda-im-prof-romualda-szczesnego/harmonogram