OiO4um - wyniki I etapu

Miło nam poinformować, iż I Etap Konkursu OiO4um edycja 2016/17 na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie wykonane na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w okresie od 01.03.2016 r. do  do 28.02.2017 r., organizowany wspólnie przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE oraz WOiO PG jest rozstrzygnięty.

Na posiedzeniu niejawnym Jury Konkursu OiO4rum w dn. 11.04.2017 r. uzgodniło co następuje:

Do Finału Konkursu zakwalifikowano następujące prace (w porządku alfabetycznym):

  1. Jakub Sarad, kierunek: Oceanotechnika, specjalność: Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych, tytuł: „Projekt wstępny i obliczenia furty pilota przeznaczonej na jednostkę pasażerską”, promotor: mgr inż. Jędrzej Żywicki;
  2. Katarzyna Warnke, kierunek: Transport, specjalność: Środki Transportu Wodnego, tytuł: „Projekt statku do instalacji platform typu TLP dla morskich turbin wiatrowych”, promotor: dr inż. Paweł Dymarski;
  3. Patryk Zagórski, kierunek: , specjalność: Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych, tytuł: “Projekt obrotowego żurawia z wysięgnikiem łamanym o udźwigu 13 kN i wysięgu 6 m”, , promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski.

Publiczna prezentacja prac zakwalifikowanych do Finał Konkursu OiO4um odbędzie się we 24 maja 2017 r., początek o godzinie 15.15 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Czas przeznaczony na prezentację jednej pracy wynosi 15 minut.

Celem Konkursu jest Promowanie innowacyjnych rozwiązań inżynierskich opracowanych przez studentów WOiO PG, które mogłyby znaleźć zastosowane w przemyśle oraz stworzenie podstawy do racjonalnej naukowej rywalizacji wśród studentów, co będzie sprzyjać podwyższeniu jakości kształcenia. Laureaci otrzymają możliwość podjęcia płatnego stażu w przemyśle, opublikowania i promowania swojej pracy, a także nagrody pieniężne.