Stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, „ABS SCHOLARSHIP 2017”

Po raz piąty amerykański towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) przyznaje stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG na sumę min. 5000 dolarów amerykańskich. Oprócz nagrody pieniężnej zwycięzców czeka możliwości odbywania staże w biurach ABS w Gdańsku i w Londynie

Zachęcamy studentów wszystkich kierunków WOiO PG do udziału w konkursie. Akces do konkursu jest otwarty w okresie 01-04-12.05.2017 r. Wyniki konkursu będą znane na początku czerwca.

Zgłoszenie należy złożyć online: https://abseagle.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1700060&lang=en&sns_id=mailto#.WNvE4Ljt_wU.mailto.

 

W ubiegłym roku czterech najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej otrzymało certyfikat oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2500 USD w ramach Konkursu ABS Best Student Award. Laureaci uzyskali najlepsze wyniki w nauce podczas studiów (średnia ze studiów od 4,4 do 5,1) oraz wykazali aktywnością zarówno naukową jak i organizacyjną w trakcie całego okresu studiów.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG stale współpracuje z przemysłem, wspierany jest przez znane koncerny i firmy, takie jak DNV GL, General Electric czy Gdańską Stocznię „Remontowa”. zachęcamy naszych studentów do aktywnego zaangażowania w procesie kształcenia w okresie studiów, które jest zauważane i wynagradzane. Bez wątpienia uznania dla naszych studentów i absolwentów przez otoczenie gospodarcze i przemysłowe zarówno w kraju jak i poza granicami kraju (m. in. w ramach takich konkursów jak RINA-KORAB, ABS, REMONTOWA oraz OiO4um) jest także zasługą kadry dydaktycznej i naukowej Wydziału za co składamy podziękowania.

Plakat