Wyniki I Etapu Konkursu OiO4um na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie, edycja 2018

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 kwietnia 2018 r. Komisja Konkursu „OiO4um” 2018 zakwalifikowała do Finału następujące cztery prace obronione w okresie 01.03.2017 – 28.02.2018 r. (w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):
1. Ewelina Kriger: „Analiza porównawcza różnych konfiguracji systemu napędowego wodolotu z zasilaniem solarnym”
2. Dariusza Lempek: „Projekt tłokowej maszyny sterowej łącznikowej”
3. Dominika Wojaczek: “Analiza numeryczna wytrzymałości fragmentu konstrukcji morskiej platformy przeznaczonej do wystrzeliwania sztucznych satelitów Ziemi w aspekcie odporności konstrukcji na oddziaływanie ciśnienia gazów spalinowych wytworzonych podczas startu rakiety”
4. Bartosz Wyłoga: „Projekt wstępny turbiny wiatrowej o mocy 3 kW”

Finał Konkursu OiO4um odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Audytorium im. prof. Sipowicza Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Publiczna prezentacja jest istotnym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową, przy końcowej ocenie i wyłonieniu Zwycięscy Konkursu.

Celem Konkursu OiO4um jest promowanie innowacyjnych rozwiązań inżynierskich opracowanych przez studentów WOiO PG, które mogłyby znaleźć zastosowane w przemyśle oraz stworzenie podstawy do racjonalnej naukowej rywalizacji wśród studentów, co będzie sprzyjać podwyższeniu jakości kształcenia. Laureaci otrzymają możliwość podjęcia płatnego stażu w przemyśle, opublikowania i promowania swojej pracy, a także nagrody pieniężne. Konkurs jest organizowany wspólnie przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO.