Wyniki I etapu Konkursu "OiO4um" na najlepsze prace inżynierskie obronioną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, edycja 2019/20

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa w dniu 20 lipca 2020 r. po zapoznaniu się ze wszystkimi otrzymanymi pracami dyplomowymi, zakwalifikowała 4 prace do Finału Konkursu OiO4um następujące prace (w porządku alfabetycznym według nazwiska finalistów):

  • Analiza numeryczna konstrukcji z imperfekcjami na podstawie pomiarów fotogrametrycznych – p. Aleksandra Beczek;
  • Analiza MES odkształceń i naprężeń w kadłubie kontenerowca – p. Mateusz Jabłoński;
  • Rotor Flettnera jako wspomaganie napędu statku. (Flettner rotor as supporting element of ship propulsion system) – p. Marcin Janczewski Vel Anczewski;
  • Projekt wstępny turbiny gazowej dla wybranego gazowego obiegu kombinowanego dla bloku elektrowni o mocy sumarycznej 70MW – p. Patryk Stanisławski.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Komisji, „kryteria wyboru były szerokie i zróżnicowane, wszystkie prace zdaniem Komisji prezentują wysoki poziom inżynierski, są innowacyjne i zauważalna jest włożona przez dyplomantów ogromna praca”. 

Serdecznie gratulujemy finalistom!

Finał Konkursu OiO4um edycja IV (2019/20) na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie obronione na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w okresie od 01.03.2019 r. do 28.03.2020 r., organizowany wspólnie przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE oraz WOiO PG odbędzie się we wrześniu 2020 r.

Kolegium dziekańskie WOiO PG