Wyniki I etapu konkursu RINA-KORAB 2018/19

Komisja Konkursu RINA-KORAB ogłosiła wyniki I etapu. na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 marca 2019 r. Komisja Konkursu RINA-KORAB 2018 zakwalifikowała do finału cztery następujące prace:

(w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):

1. Alicja Bera: „Analiza wpływu własności materiałowych stali na wybrane aspekty odporności konstrukcji dziobu statku typu SOV podczas kolizji.”

2. Katarzyna Karasińska: „Projekt wstępny tramwaju wodnego dla miasta Gdańsk.”

3. Mateusz Kilkowski: “Projekt żurawia pokładowego z wysięgnikiem łamanym o udźwigu 30 kN i wysięgu 1,5 - 10 m.”

4. Kamil Rogowski: „Projekt koncepcyjny pływającej stacji regazyfikacji LNG wraz z instalacjami przesyłu i magazynowania gazu na lądzie.”

Publiczny Finał Konkursu odbędzie w dniu środa 27 marca 2019 r. od godz. 15:00. W Audytorium prof. H. Sipowicza. Swój udział w Finale potwierdził p. Trevor Blekely, Chief Executive of RINA. Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i inne osoby zainteresowane.

Publiczna prezentacja jest istotnym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową, przy końcowej ocenie i wyłonieniu Zwycięscy Konkursu.