Wyniki I etapu RINA-KORAB

Komisja Konkursu RINA-KORAB ogłosiła wyniki I etapu. na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2018 r. Komisja Konkursu RINA-KORAB 2018 zakwalifikowała do finału cztery następujące prace:

(w porządku alfabetycznym nazwisk autorów prac):

 1. Rafał Gierasimczyk
  „Analiza wytężenia konstrukcji stalowego zbiornika na płynny gaz LPG w warunkach nierównomiernego osiadania.
 2. Krzysztof Kopczyk
  „Badanie dynamiki konstrukcji żurawia przeładunkowego w oparciu o metodę elementów skończonych.”
 3.  Hanna Pruszko
  “Optimization of foils for small solar-powered hydrofoil using CFD.”
 4. Krzysztof Wołoszyk
  „Corrosion’s influence on the structural response of maritime structure.”

Publiczny Finał Konkursu odbędzie w dniu czwartek 5 kwietnia  2018 r. od godz. 15:00. W Audytorium prof. H. Sipowicza. Swój udział w Finale zapowiadał p. Trevor Blekely, Chief Executive of RINA. Zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i inne osoby zainteresowane.

Publiczna prezentacja jest istotnym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową, przy końcowej ocenie i wyłonieniu Zwycięscy Konkursu.