Wyniki Konkursu ABS Scholarships Award 2020

Po raz ósmy amerykańskie towarzystwo klasyfikacyjne (American Bureau of Shipping - ABS) przyznało 3 stypendia dla najlepszych studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG w roku akademickim 2019/2020 na sumę 7500 dolarów amerykańskich. W tym roku konkurs wygrały 3 osoby (porządek alfabetyczny):

Tomasz Groth - w semestrze zimowym r.a. 2019/2020 absolwent studiów I stopnia na kierunku Oceanotechnika a w semestrze letnim r.a. 2019/2020 student 1 semestru studiów II stopnia na kierunku Oceanotechnika.

Tomasz Kodlewicz - w r.a. 2019/2020 student 5 i 6 semestru studiów I stopnia na kierunku Oceanotechnika.

Aleksandra Żamojda - w semestrze zimowym r.a. 2019/2020 absolwentka studiów I stopnia na kierunku Oceanotechnika a w semestrze letnim r.a. 2019/2020 studentka 1 semestru studiów II stopnia na kierunku Oceanotechnika.

dr inż. Roman Liberacki
Przewodniczący komisji konkursowej