Znamy zwycięzców Konkursu RINA-KORAB 2020

Dnia 04.06.2020 r. odbył się Finał Konkursu RINA-KORAB 2020 na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2019. Finał konkursu przeprowadzony został w formie zdalnej.

W roku 2019 łącznie 236 absolwentów ukończyło studia na WOiO PG. Absolwentów studiów I stopnia było 161. Liczba ta w przypadku studia II stopnia wynosiła 74. W ramach I Etapu Konkursu RINA-KORAB 2020 wyłoniono 4 najlepsze prace, a podczas Finału wybrano najlepszą z pośród najlepszych.

Zwycięzcą edycji 2020 konkursu RINA-KORAB został p. mgr inż. Piotr Winiarz za pracę napisaną w języku angielskim, zatytułowaną: „Design of floating platform for offshore wind turbine for water depth of 60 m (+). Analysis of the stability. Preliminary analysis of hydrodynamic loads. Determination of forces in the anchoring systems.”

Pozostali Finaliści Konkursu RINA-KORAB 2020 to:

  • p. mgr inż. Katarzyna Warnke-Olewniczak, za pracę: „Selection of dimensions of suction piles for offshore structures (e.g. offshore wind turbines) based on the given load, and for the given structure of the seabed (layer of silts and clay on glacial tills). Analysis of internal forces in the pile, initial selection of the thickness of the plating.”
  • p. mgr inż. Damian Bojar, za pracę: „Wpływ obciążenia silnika o zapłonie samoczynnym na emisję wybranych składników spalin wylotowych.”
  • p. mgr inż. Jerzy Michniewicz za pracę: „Monitorowanie i analiza stanu pracy silnika głównego statku w oparciu o długoterminową obserwację jednostkowego zużycia paliwa.”

Podczas Finału, wszyscy finaliści zaprezentowali swoje prace i osiągnięcia, gdyż publiczna prezentacja jest istotnym elementem branym pod uwagę przez Komisję Konkursową. Nagrodą dla całej czwórki finalistów jest roczne członkowstwo w prestiżowym międzynarodowym stowarzyszeniu zawodowym RINA z siedzibą w Londynie. Ponadto, laureat otrzymuje nagrodę pieniężną.

 

Gratulujemy p. Piotrowi Winiarzowi, a także pozostałych finalistą za wyjątkowe wyróżnienie oraz osiągnięcie. Zapraszamy naszych studentów do udziału w kolejnych edycjach Konkursu. Jednocześnie, informujemy że niedługo zorganizowany zostanie Finał Konkursu OiO4um na najlepszą pracę inżynierską obroniona w okresie 01.03.2019-28.02.2020 na WOiO PG, zapraszamy!

Dziękujemy RINA i TOP KORAB, a także naszych partnerom, w tym medialnych, za udzielone wsparcie dla Wydziału w procesie kształcenia.

Kolegium Dziekańskiego WOiO PG