Administratorzy Sieci Komputerowej WOiO

Stopień Nazwisko Imię Tel. Pokój e-mail
inż Knapczyk Włodzimierz 58 347 1237 503 knapw@pg.edu.pl
inż. Rawa Mateusz 58 347 2911
573 337 141
503 mateusz.rawa@pg.edu.pl