____________________________

Kierownik studiów doktoranckich 

prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski,prof. zw. PG
pok. 135 - budynek WOiO
Tel.: 58 347 2662
e-mail: domachow@pg.edu.pl

______________________________

Biuro/dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Kwiatkowska
pok. 204 - budynek WOiO
(Dziekanat WOiO PG)
Tel.: 58 347 2807
e-mail: anna.kwiatkowska@pg.edu.pl

_____________________________