____________________________

Kierownik studiów doktoranckich 

prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski,prof. zw. PG
pok. 135 - budynek WOiO
Tel.: 58 347 2662
e-mail: domachow@pg.edu.pl

______________________________

Biuro/dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Cesarz
pok. 204 - budynek WOiO
(Dziekanat WOiO PG)
Tel.: 58 347 2807
e-mail: anna.cesarz@pg.edu.pl

do 31.12.2020 zastepstwo mgr MArta Parszutowicz
pok. 202 - budynek WOiO
(Dziekanat WOiO PG)
Tel.: 58 347 2600
e-mail: marta.parszutowicz@pg.edu.pl

_____________________________