Stopień
Academic Degree
Nazwisko
Surname
Imię
First name
Stanowisko
Position
Tel.
Phone
Pokój
Room
e-mail
  Adamczyk Marian robotnik z przygotowaniem zawodowym
Worker with professional preparation
58 347 1586 Hala Technol.  
  Badowicz Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr inż. Balcer Ludwik Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 1309 332 balcer@pg.edu.pl
mgr inż. Barszczewska Agnieszka asystent
Assistant
58 347 1053 504 agnieszka.barszczewska@pg.edu.pl
dr inż. Behilil Mohamed wykładowca
Lecturer
58 347 2238 22 kada@pg.edu.pl
mgr inż. Białasik Eliza specjalista inżynieryjno-techniczny
Specialist
58 347 1578 222 eliza.bialasik@pg.edu.pl
dr inż. Bielański Jan docent PG
Reeder
58 347 2768 330 jbielan@pg.edu.pl
mgr inż. Bielski Paweł asystent
Assistant
58 347 2739 318 pawbiels@pg.edu.pl
mgr inż. Bikonis Małgorzata specjalista ds. administracyjno-finansowych
Specialist
58 347 2191
797 307 165
130 malbikon@pg.edu.pl
  Birr Dariusz robotnik wykwalifikowany
Skilled worker
58 347 2173 hala WOiO dariusz.birr@pg.edu.pl
mgr Bobkiewicz Anna specjalista ds. finansowych
Specialist
58 347 1846 126 annbobki@pg.edu.pl
dr hab. inż. Bocheński Damian profesor nadzwyczajny PG, prodziekan ds. organizacji studiów
Associate Professor, Vice-dean for Organization of Studies
58 347 2773 606 daboch@pg.edu.pl
dr inż. Bogdaniuk Marian starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1469 325 marbogda@pg.edu.pl
mgr inż. Bójczuk Celina asystent
Assistant
58 347 2150 230 celbojcz@pg.edu.pl
  Brinken Wiesław technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż Butterweck Anna asystent
Assistant
58 347 1978 131 anna.butterweck@pg.edu.pl
dr inż. Bzura Piotr starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2573 612 pbzura@pg.edu.pl
  Chmielewski Andrzej specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1179 125 achmiel@pg.edu.pl
mgr inż. Chruściel Tadeusz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tadeusz.chrusciel@pg.edu.pl
mgr inż. Ciba Ewelina asystent
Assistant
58 347 2528 421 eweciba1@pg.edu.pl
lic. Ciesielska Alina specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 2424 124 aliciesi@pg.edu.pl
mgr Czajkowska Elżbieta starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1946 127 czajka@pg.edu.pl
inż. Czerwiński Krzysztof starszy specjalista n-t
Senior Specialist
58 347 2011 220 krzczerw@pg.edu.pl
  Ćwiek Bogumiła starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 szatnia  
dr Dembicka Anna adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2429 24 anna.dembicka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Domachowski Zygfryd profesor zwyczajny
Professor
58 347 2662 135 domachow@pg.edu.pl
mgr. inż. Drosińska - Komor Marta asystent
Assistant
58 347 2235 133 mardrosi@pg.edu.pl
mgr inż. Dopke Julita konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 juldopke@pg.edu.pl
mgr inż. Duda Dariusz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1101 231 dadu@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dymarski Czesław profesor zwyczajny,
Professor
58 347 1608 517 cpdymars@pg.edu.pl
dr inż. Dymarski Paweł adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2397 331 A pawdymar@pg.edu.pl
  Dziadkiewicz Jerzy starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Dzida Marek profesor nadzwyczajny PG, kierownik katedry Automatyki i Energetyki, prorektor ds. kształcenia
Associate Professor, Vice-rector for Education, Head of Department
58 347 2135 134 dzida@pg.edu.pl
mgr inż. Dziwisz-Olszak Irena wykładowca
Lecturer
58 347 2235 133 ireolsza@pg.edu.pl
mgr inż. Emilianowicz Krzysztof asystent
Assistant
58 348 6446 171 krzemili@pg.gda.pl
mgr inż. Frost Jacek asystent
Assistant
58 347 1842 138 jacfrost@pg.edu.pl
dr inż. Ghaemi Hossein adiunkt
prodziekan ds. kształcenia,
Assist. Prof., Vice-dean for Education
58 348 6053 222A ghaemi@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Girtler Jerzy profesor zwyczajny
Professor
58 347 2430 610 jgirtl@pg.edu.pl
dr hab. inż. Głuch Jerzy prof. nadzwyczajny PG
Associate Professor Technical University of Gdańsk
58 347 2468 136 jgluch@pg.edu.pl
mgr inż. Gniba Radosław wykładowca
Lecturer
58 347 1774 228 radoslaw.gniba@pg.edu.pl
  Golański Jarosław technik
Technical Staff
58 347 1023 hala LM jaroslaw.golanski@pg.edu.pl
mgr inż. Gosz Marta wykładowca
Lecturer
58 348 6436 175 marta.gosz@pg.edu.pl
mgr inż. Górski Zbigniew starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1143 231 A zgorski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Grelowska Grażyna profesor zwyczajny, kierownik Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki
Professor
58 347 1679 327 gragrelo@pg.edu.pl
mgr inż. Grochowalska Joanna asystent
Assistant
58 348 6436 175 joanna.lewinska@pg.edu.pl
mgr inż. Grygorowicz Mirosław st. specjalista n-t
Specialist
58 347 1368 333 snop@pg.edu.pl
mgr inż. Grymajło Piotr specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2561 423 grymajlo@pg.edu.pl
mgr Hoła Tomasz laborant 58 347 1981 614 tomhola@pg.edu.pl
mgr Jachowicz Agnieszka Starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2308 307 Gmach B ajachowi@pg.edu.pl
mgr inż Jakowski Damian asystent
Assistant
58 347 1978 131 damian.jakowski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Jakubowski Marek Emeryt
Pensioner
58 347 1443 172 marjak@pg.edu.pl
mgr Jakubowski Michał technik
Technical Staff
58 347 1957 Lab. Żywic  
mgr inż. Jasiewicz Natalia konstruktor
Technical staff
58 347 2699 225 natalia.jasiewicz@pg.edu.pl
dr inż. Kahsin Maciej starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1373 322 mkahsin@pg.edu.pl
mgr inż Kamiński Krzysztof wykładowca
Lecturer
58 347 2429 24 krzysztof.kaminski@pg.edu.pl
dr inż. Kapcia Jerzy Emeryt
Pensioner
58 347 1014 511 kapcia@pg.edu.pl
mgr inż. Karczewski Artur asystent
Assistant
58 347 1112 306 artkarcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kaszowski Paweł asystent
Assistant
58 347 1842 138 pawkaszo1@pg.edu.pl
mgr inż. Kazimierska Olga asystent
Assistant
58 347 1154 329 olga.kazimierska@pg.edu.pl
  Kloc Marzena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
inż. Knapczyk Włodzimierz administrator sieci
Network Administrator
58 347 1237 503 knapw@pg.edu.pl
dr inż. Kniat Aleksander starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1408 511 olek@pg.edu.pl
mgr inż. Koralewski Jan specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2343 219 jkoral@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Korczewski Zbigniew profesor zwyczajny, kierownik katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Professor,  Head of Department
58 347 2181 615 zbikorcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kowalski Jakub asystent, kierownik labolatorium konstrukcji oceanotechnicznych
Assistant
58 347 1343 227 jakub.kowalski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kowalski Jerzy profesor nadzwyczajny
Associate Professor
58 348 6443 168 jerzy.kowalski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Kozaczka Eugeniusz profesor zwyczajny
 Professor
tel 58 347 2557 fax 58 348 6127 328 B kozaczka@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kozak Janusz profesor nadzwyczajny PG, dziekan WOiO, kierownik katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa
Associate Professor, Dean, Head of Department
58 347 1375 232 kozak@pg.edu.pl
dr inż. Krężelewski Michał starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1879 331 krezel@pg.edu.pl
  Krzemiński Jacek technik
Technical Staff
58 347 1586 Hala Techmol.  
  Kula Irena samodzielny referent
Administration Staff
58 347 1658 203 iradziek@pg.edu.pl
mgr inż. Kunicka Magdalena asystent
Assistant
58 347 1908 512 magdalena.kunicka@pg.edu.pl
dr inż. Kurski Witold Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2530 323 wiku@pg.edu.pl
mgr. Kwiatkowska Anna samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Administration Staff
58 347 2807 204 anna.kwiatkowska@pg.edu.pl
dr inż. Leśniewski Wojciech adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2713 519 wojciech.lesniewski@pg.edu.pl
dr inż. Liberacki Roman starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1850 605 romanl@pg.edu.pl
  Lintner Żaneta pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr hab. inż. Litwin Wojciech profesor nadzwyczajny,
kierownik katedry Mechatroniki Morskiej, prodziekan ds. nauki
Associate Professor, Head of Department,  Vice-Dean for Science
58 347 2844 505 wlitwin@pg.edu.pl
mgr inż. Łukaszewicz Dorota specjalista n-t
R&D Specialist
58 347 2499 422 dorl@pg.edu.pl
mgr inż. Łutowicz Danuta Emeryt
Pensioner
58 347 1137 504 dluto@pg.edu.pl
dr inż. Maczyszyn Agnieszka adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2132 508 agnieszka.maczyszyn@pg.edu.pl
  Malik Magdalena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Malinowska Katarzyna wykładowca
Lecturer
58 348 6055 267 B katarzyna.malinowska@pg.edu.pl
mgr inż. Marszałkowski Konrad asystent
Assistant
58 347 22-93 609 konrad.marszalkowski@pg.edu.pl
dr inż. Matuszewski Leszek adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1459 218 leszekma@pg.edu.pl
  Mączkowska Małgorzata pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
  Michalczyk Agnieszka pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr hab. inż. Michalski Jan profesor nadzwyczajny PG
Associate Professor
58 347 1212 302 janmi@pg.edu.pl
mgr Michniewska-Kamińska Marietta specjalista ds. finansowych
Specialist
58 347 1846 126 markamin2@pg.edu.pl
dr hab. inż. Mikulski Tomasz profesor nadzwyczajny, kierownik katedry Mechaniki Konstrukcji
Associate Professor, Head of Department
58 347 2647 319 tomi@pg.edu.pl
mgr inż. Milewska Anna asystent
Assistant
58 347 2842 132 anna.milewska@pg.edu.pl
  Milewska Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr inż. Młynarczyk Jan wykładowca
Lecturer
58 347 2729 304 jmlyn@pg.edu.pl
mgr Mołas Katarzyna asystent
Assistant
48 347 1243 23 katmolas@pg.edu.pl
mgr inż. Mucharski Janusz dyrektor administracyjny
Administrative Director
58 347 1662 123 janusz.mucharski@pg.edu.pl
mgr inż. Nadolny Lech wykładowca
Lecturer
58 347 1043
58 347 1276
146 lena@pg.edu.pl
dr inż. Niklas Karol adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1943 268 karnikla@pg.edu.pl
dr inż. Niksa-Rynkiewicz Tacjana adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1424 516 tacniksa@pg.edu.pl
  Nowicki Jacek technik
Technical Staff
89 648 2558 Iława jacnowi1@pg.edu.pl
  Obin Leszek starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic obin@pg.edu.pl
mgr inż. Ochał Norbert specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1023
58 347 1355
Hala LM 115 norbert.ochal@pg.edu.pl
mgr Okoń Dorota starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1793 121 dokon@pg.edu.pl
dr inż. Oleksiewicz Bogusław Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2513 303 bogdano@pg.edu.pl
dr inż. Olszewski Henryk wykładowca
Lecturer
58 347 2162 221 A holszews@pg.edu.pl
mgr inż. Olszewski Wojciech wykładowca
Lecturer
58 347 2150 230 wojciech.olszewski@pg.edu.pl
mgr inż. Pająk Tomasz asystent
Assistant
58 347 2214 518 tompajak@pg.edu.pl
mgr Parszutowicz Marta Kierownik Dziekanatu
Manager of Dean for Education Office
58 347 2600 203 marta.parszutowicz@pg.edu.pl
mgr inż. Partycki Ryszard specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1459 218  
prof. dr hab. inż. Paszota Zygmunt profesor zw. PG
Full Professor
58 347 2924 510 zpaszota@pg.edu.pl
  Pawelczuk Czesław mistrz
Service Staff
58 347 1023 Hala LM 115  
dr inż. Piątek Daniel starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1510 509 freitag@pg.edu.pl
mgr inż. Piątkowska Ewa asystent
Assistant
58 347 2214 518 ewapiatk@pg.edu.pl
mgr inż. Porala Bogumił starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Senior Engineering staff
58 347 1186 223 bora@pg.edu.pl
mgr inż. Pruszko Hanna inżynier ds. analiz CFD 58 347 1232 267 A hanna.pruszko1@pg.edu.pl
mgr inż. Przybylski Mariusz asystent
Assistant
58 348 6301 173 mariusz.przybylski@pg.edu.pl
dr inż. Puch Wojciech starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2121 318 A puch@pg.edu.pl
mgr inż. Puzdrowska Patrycja asystent
Assistant
58 347 1614 604 patpuzdr@pg.edu.pl
dr inż. Pyszko Ryszard starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1774 228 pyszko@pg.edu.pl
inż. Rawa Mateusz specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2911 503 mateusz.rawa@pg.edu.pl
  Rębiś Arkadiusz starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Rowiński Lech profesor nadzwyczajny PG, kierownik Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej,
Associate Professor, Head of Department
58 347 1907 224 rowinski@pg.edu.pl
dr inż. Rozmarynowski Bogdan starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2646 324 bogrozma@pg.edu.pl
dr inż. Rudnicki Jacek asystent
Assistant
58 347 2973 611 jacekrud@pg.edu.pl
  Rusińska Jolanta referent administracyjny
Administration Staff
58 347 2246
58 347 2700
27/Szatnia jolrusin@pg.edu.pl
mgr inż. Samson Leszek asystent
Assistant
58 347 1373 322 leszek.samson@pg.edu.pl
mgr inż. Sauer Tomasz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tsauer@pg.edu.pl
mgr inż. Sobczyk Paweł konstruktor
Technical staff
58 347 2561 423 sobczyk@pg.edu.pl
mgr inż. Sobecka Ewa asystent
Assistant
58 347 2057 507 ewawarsi@pg.edu.pl
dr Stasiak Janusz wykładowca
Lecturer
58 347 2414 332 jansen@pg.edu.pl
mgr Stecewicz Tomasz specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 2707 207 tom_stec@pg.edu.pl
  Suchocka Gabriela starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
dr inż. Supernak-Marczewska Milena adiunkt
Assist. Prof.
58 348 6445 170 milsuper@pg.edu.pl
mgr inż. Szalewski Paweł wykładowca
Lecturer
58 348 1243 23 pszalews@pg.edu.pl
mgr inż. Szcześniak Arkadiusz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 424 arkadiusz.szczesniak@pg.edu.pl
  Szemis Hanna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Szewczuk-Krypa Natalia wykładowca
Lecturer
58 347 2842 132 natszew1@pg.edu.pl
dr hab. inż. Szłapczyński Rafał profesor nadzwyczajny
Associate Professor
58 347 2745 506 rafal@pg.edu.pl
dr Szulc Marcin starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1529 267 marcin.szulc@pg.edu.pl
mgr inż. Szwoch Izabela wykładowca
Lecturer
58 347 1938 315 izaczeka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Szymczak Czesław profesor zwyczajny
Professor
58 347 1746 320 szymcze@pg.edu.pl
dr inż. Śmiałek-Telega Małgorzata starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2614 314 smialek@pg.edu.pl
  Taranowicz Ewelina pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
  Tarasewicz Joanna Pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
prof. dr hab. inż. Tarełko Wiesław

profesor zwyczajny
Professor

58 348 6444 169 wieslaw.tarelko@pg.edu.pl
dr inż. Trębacki Kazimierz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2291 321 katre@pg.edu.pl
  Tutak Barbara specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 1548 121 tutak@pg.edu.pl
mgr Walenkiewicz Barbara specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 1567 203 barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl
  Walkowska Teresa pomocniczy pracownik obsługi
Auxiliary Service Employee
58 347 2146 220 A  
  Wasilewski Paweł technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic pawwasil@pg.edu.pl
mgr inż. Witos-Okrasińska Dominika asystent
Assistant
58 347 1154 329 dominika.witos@pg.edu.pl
mgr inż. Wołoszyk Krzysztof asystent
Assistant
58 347 2739 318 krzysztof.woloszyk@pg.edu.pl
dr inż. Wrzask Klaudia wykładowca
Lecturer
58 347 1916 137 klaudia.wrzask@pg.edu.pl
prof. dr. hab. inż. Zadroga Bohdan profesor. zwycz.
Professor
58 347 2701 312 (WILiŚ) bzad@pg.edu.pl
mgr. Zaleska Izabela samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Administration Staff
58 347 2807 204 izabela.zaleska@pg.edu.pl
  Zamojski Bartosz technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
lic. Zdunek Tatiana administrator budynków WOiO
Bulding Administrator
58 347 1794 313 tzdunek@pg.edu.pl
dr Zellma Marek starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2673 613 marek.zellma@pg.edu.pl
mgr inż. Zygadło Miłosz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 424 milzygad@pg.edu.pl
dr inż. Żrodowski Cezary starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1512 217 cezaryz@pg.edu.pl
mgr Żuk Robert specjalista ds. finansowych
Specialist
58 347 1991 126 robzuk@pg.edu.pl
mgr inż. Życzkowski Marcin asystent
Assistant
58 347 2057 507 marzyczk@pg.edu.pl