Stopień
Academic Degree
Nazwisko
Surname
Imię
First name
Stanowisko
Position
Tel.
Phone
Pokój
Room
e-mail
  Adamczyk Marian robotnik z przygotowaniem zawodowym
Worker with professional preparation
58 347 1586 Hala Technol. maradam2@pg.edu.pl
  Badowicz Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 katbadow@pg.edu.pl
mgr inż. Barszczewska Agnieszka asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1053 510 agnieszka.barszczewska@pg.edu.pl
dr inż. Behilil Mohamed adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2238 22 kada@pg.edu.pl
mgr inż. Bela Piotr asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1512 217 piotr.bela@pg.edu.pl
mgr inż. Bera Alicja asystent dydaktyczny
Assistant
58 348 6055 267B alicja.bera@pg.edu.pl
mgr inż. Białasik Eliza specjalista inżynieryjno-techniczny
Specialist
58 347 1578 222 eliza.bialasik@pg.edu.pl
mgr inż. Bielski Paweł asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2739 318 pawbiels@pg.edu.pl
mgr inż. Bikonis Małgorzata starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 2191
797 307 165
130 malbikon@pg.edu.pl
  Birr Dariusz robotnik wykwalifikowany
Skilled worker
58 347 2173 hala WOiO dariusz.birr@pg.edu.pl
dr hab. inż. Bocheński Damian profesor uczelni dydaktyczny, prodziekan ds. organizacji studiów
Associate Professor, Vice-dean for Organization of Studies
58 347 2773 606 daboch@pg.edu.pl
dr inż. Bogdaniuk Marian adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1469 325 marbogda@pg.edu.pl
mgr inż. Bójczuk Celina starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2150 230 celbojcz@pg.edu.pl
  Brinken Wiesław starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic wiebrink@pg.edu.pl
mgr inż Butterweck Anna asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1978 131 anna.butterweck@pg.edu.pl
dr inż. Bzura Piotr adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2573 612 pbzura@pg.edu.pl
mgr Cesarz Anna samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Administration Staff
58 347 2807 204 anna.kwiatkowska@pg.edu.pl
  Chmielewski Andrzej specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1179 125 achmiel@pg.edu.pl
mgr inż. Ciba Ewelina asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1558 328 A eweciba1@pg.edu.pl
lic. Ciesielska Alina specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 2424 124 aliciesi@pg.edu.pl
mgr Czajkowska Elżbieta starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1946 127 czajka@pg.edu.pl
dr inż. Czapczyk Kazimierz adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2713 519 kazimierz.czapczyk@pg.edu.pl
inż. Czerwiński Krzysztof starszy specjalista n-t
Senior Specialist
58 347 2011 220 krzczerw@pg.edu.pl
dr Dembicka Anna adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2429 24 anna.dembicka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Domachowski Zygfryd profesor dydaktyczny
Professor
58 347 2662 135 domachow@pg.edu.pl
mgr. inż. Drosińska - Komor Marta asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2235 133 mardrosi@pg.edu.pl
mgr inż. Dopke Julita konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 juldopke@pg.edu.pl
mgr inż. Duda Dariusz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1101 231 dadu@pg.edu.pl
  Dworak Sławomir technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic slawomir.dworak@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dymarski Czesław profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 1608 517 cpdymars@pg.edu.pl
dr hab. inż. Dymarski Paweł profesor uczelni badawczo dydaktyczny
Associate Professor
58 347 2397 331 A pawdymar@pg.edu.pl
  Dziadkiewicz Jerzy starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic jerdziad@pg.edu.pl
dr hab. inż. Dzida Marek profesor uczelni badawczo dydaktyczny, kierownik katedry Automatyki i Energetyki, prorektor ds. kształcenia
Associate Professor, Vice-rector for Education, Head of Department
58 347 2135 134 dzida@pg.edu.pl
mgr inż. Dziwisz-Olszak Irena starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2235 133 ireolsza@pg.edu.pl
mgr inż. Emilianowicz Krzysztof asystent dydaktyczny
Assistant
58 348 6446 171 krzemili@pg.gda.pl
mgr inż. Frost Jacek asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1842 138 jacfrost@pg.edu.pl
dr inż. Ghaemi Hossein adiunkt badawczo dydaktyczny,
Assist. Prof.
58 348 6053 173 ghaemi@pg.edu.pl
mgr inż. Gierkowski Aleksander specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2143 221 aleksander.gierkowski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Girtler Jerzy profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 2430 610 jgirtl@pg.edu.pl
dr hab. inż. Głuch Jerzy profesor uczelni dydaktyczny
Associate Professor Technical University of Gdańsk
58 347 2468 136 jgluch@pg.edu.pl
  Golański Jarosław technik
Technical Staff
58 347 1023 hala LM jaroslaw.golanski@pg.edu.pl
mgr inż. Gosz Marta asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 348 6436 175 marta.gosz@pg.edu.pl
mgr inż. Górski Zbigniew starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1143 231 A zgorski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Grelowska Grażyna profesor badawczo dydaktyczny, kierownik Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki
Professor
58 347 1679 327 gragrelo@pg.edu.pl
mgr inż. Grochowalska Joanna asystent dydaktyczny
Assistant
58 348 6436 175 joanna.grochowalska@pg.edu.pl
mgr inż. Grygorowicz Mirosław st. specjalista n-t
Specialist
58 347 1368 333 snop@pg.edu.pl
mgr inż. Grymajło Piotr specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2561 423 grymajlo@pg.edu.pl
mgr Hoła Tomasz laborant 58 347 1981 614 tomhola@pg.edu.pl
mgr inż Jakowski Damian asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1978 131 damian.jakowski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Jakubowski Marek Emeryt
Pensioner
58 347 1443 172 marjak@pg.edu.pl
mgr Jakubowski Michał technik
Technical Staff
58 347 1957 Lab. Żywic michal.jakubowski@pg.edu.pl
mgr inż. Jasiewicz Natalia konstruktor
Technical staff
58 347 2699 225 natalia.jasiewicz@pg.edu.pl
dr inż. Kahsin Maciej adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1373 322 mkahsin@pg.edu.pl
mgr inż Kamiński Krzysztof starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2429 24 krzysztof.kaminski@pg.edu.pl
dr inż. Kapcia Jerzy Emeryt
Pensioner
58 347 1014 511 kapcia@pg.edu.pl
dr inż. Karczewski Artur adiunkt badawczo dydaktyczny,
Assist. Prof.
58 347 1112 306 artkarcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kaszowski Paweł asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1842 138 pawkaszo1@pg.edu.pl
mgr inż. Kazimierska Olga asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1154 329 olga.kazimierska@pg.edu.pl
  Kloc Marzena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 markloc@pg.edu.pl
inż. Knapczyk Włodzimierz administrator sieci
Network Administrator
58 347 1237 503 knapw@pg.edu.pl
dr inż. Kniat Aleksander adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1408 511 olek@pg.edu.pl
mgr Kopytko Aleksandra samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 aleksandra.kopytko@pg.edu.pl
mgr inż. Koralewski Jan specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2343 219 jkoral@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Korczewski Zbigniew profesor badawczo dydaktyczny, kierownik katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Professor,  Head of Department
58 347 2181 615 zbikorcz@pg.edu.pl
dr inż. Kowalski Jakub adiunkt badawczo dydaktyczny,
kierownik labolatorium konstrukcji oceanotechnicznych
Assist. Prof.
58 347 1343 227 jakub.kowalski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kowalski Jerzy profesor uczelni badawczo dydaktyczny,
prodziekan ds. nauki,
Associate Professor,
Vice-Dean for Science
58 348 6443 168 jerzy.kowalski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Kozaczka Eugeniusz profesor badawczo dydaktyczny
 Professor
tel 58 347 2557 fax 58 348 6127 328 B kozaczka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Kozak Janusz profesor badawczo dydaktyczny, kierownik katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa
Professor, Head of Department
58 347 1375 232 kozak@pg.edu.pl
dr inż. Kraskowski Marek adiunkt badawczo dydaktyczny,
Assist. Prof.
58 347 2414 332 marek.kraskowski@pg.edu.pl
mgr inż. arch. Krause Joanna samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Administration Staff
58 347 1658 203 joanna.krause@pg.edu.pl
mgr inż. Kreft Dominik asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2374 608 dominik.kreft@pg.edu.pl
dr inż. Krężelewski Michał adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1879 331 krezel@pg.edu.pl
  Krzemiński Jacek technik
Technical Staff
58 347 1586 Hala Technol. jackrzem@pg.edu.pl
  Kula Irena samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 iradziek@pg.edu.pl
mgr inż. Kunicka Magdalena asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1908 504 magdalena.kunicka@pg.edu.pl
dr inż. Kurski Witold Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2530 323 wiku@pg.edu.pl
dr inż. Leśniewski Wojciech adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2713 519 wojciech.lesniewski@pg.edu.pl
dr inż. Liberacki Roman adiunkt dydaktyczny,
prodziekan ds. kształcenia,
Assist. Prof.,
Vice-dean for Education
58 347 1850 605 romanl@pg.edu.pl
  Lintner Żaneta pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 zanlintn@pg.edu.pl
dr hab. inż. Litwin Wojciech profesor uczelni badawczo dydaktyczny, dziekan WOiO,
kierownik katedry Mechatroniki Morskiej,
Associate Professor, Dean, Head of Department
58 347 2844 505 wlitwin@pg.edu.pl
mgr inż. Łukaszewicz Dorota specjalista n-t
R&D Specialist
58 347 2499 422 dorl@pg.edu.pl
mgr inż. Łutowicz Danuta asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1137 504 dluto@pg.edu.pl
dr inż. Maczyszyn Agnieszka adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2132 508 agnieszka.maczyszyn@pg.edu.pl
  Malik Magdalena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 magmalik@pg.edu.pl
mgr inż. Malinowska Katarzyna asystent dydaktyczny
Assistant
  21 katarzyna.malinowska@pg.edu.pl
dr inż. Marszałkowski Konrad adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 22-93 609 konrad.marszalkowski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Matuszewski Leszek profesor uczelni badawczo dydaktyczny,
Associate Professor
58 347 1459 218 leszekma@pg.edu.pl
  Mączkowska Małgorzata pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 malgorzata.maczkowska@pg.edu.pl
  Michalczyk Agnieszka pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 agnieszka.michalczyk1@pg.edu.pl
dr hab. inż. Michalski Jan profesor uczelni dydaktyczny
Associate Professor
58 347 1212 302 janmi@pg.edu.pl
mgr Michniewska-Kamińska Marietta specjalista ds. finansowych
Specialist
58 347 1846 126 markamin2@pg.edu.pl
dr hab. inż. Mikulski Tomasz profesor uczelni badawczo dydaktyczny, kierownik katedry Mechaniki Konstrukcji
Associate Professor, Head of Department
58 347 2647 319 tomi@pg.edu.pl
mgr inż. Milewska Anna asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 2842 132 anna.milewska@pg.edu.pl
  Milewska Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 katarzyna.milewska1@pg.edu.pl
dr inż. Młynarczyk Jan adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2729 304 jmlyn@pg.edu.pl
mgr inż. Mucharski Janusz dyrektor administracyjny
Administrative Director
58 347 1662 123 janusz.mucharski@pg.edu.pl
mgr inż. Nadolny Lech starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1043 146 lena@pg.edu.pl
dr inż. Niklas Karol adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1943 268 karnikla@pg.edu.pl
dr inż. Niksa-Rynkiewicz Tacjana adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1424 516 tacniksa@pg.edu.pl
  Nowicki Jacek technik
Technical Staff
89 648 2558 Iława jacnowi1@pg.edu.pl
  Obin Leszek starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic obin@pg.edu.pl
mgr inż. Ochał Norbert specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1023
58 347 1355
Hala LM 115 norbert.ochal@pg.edu.pl
mgr Okoń Dorota starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1793 121 dokon@pg.edu.pl
dr inż. Oleksiewicz Bogusław Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2513 303 bogdano@pg.edu.pl
dr inż. Olszewski Henryk adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2162 221 A holszews@pg.edu.pl
mgr inż. Olszewski Wojciech starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2150 230 wojciech.olszewski@pg.edu.pl
mgr inż. Pająk Tomasz asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 2214 518 tompajak@pg.edu.pl
mgr Parszutowicz Marta Kierownik Dziekanatu
Manager of Dean for Education Office
58 347 2600 203 marta.parszutowicz@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Paszota Zygmunt profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 2924 512 zpaszota@pg.edu.pl
  Pawelczuk Czesław mistrz
Service Staff
58 347 1023 Hala LM 115 czepawel@pg.edu.pl
dr inż. Piątek Daniel adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1510 509 freitag@pg.edu.pl
mgr inż. Piątkowska Ewa asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2214 518 ewapiatk@pg.edu.pl
  Pilarski Przemysław technik
Technical Staff
58 347 1023 Hala LM 115 przemyslaw.pilarski@pg.edu.pl
  Plutowska Wiesława pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 wieslawa.plutowska@pg.edu.pl
mgr inż. Porala Bogumił starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Senior Engineering staff
58 347 1186 223 bora@pg.edu.pl
  Portiernia WOiO     58 347 2496
666 055 604
   
mgr inż. Pruszko Hanna asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1232 330 hanna.pruszko1@pg.edu.pl
  Pruszko Piotr technik
Technical Staff
58 347 2837 53 piotr.pruszko@pg.edu.pl
dr inż. Puch Wojciech adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2121 318 A puch@pg.edu.pl
mgr inż. Puzdrowska Patrycja asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1614 604 patpuzdr@pg.edu.pl
dr inż. Pyszko Ryszard adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1774 228 pyszko@pg.edu.pl
inż. Rawa Mateusz starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Senior Engineering staff
58 347 2911
(po 5-tym sygnale automatyczne przekierowanie na tel. kom.)
503 mateusz.rawa@pg.edu.pl
dr inż Reichel Maciej adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2768 267A maciej.reichel@pg.edu.pl
  Rębiś Arkadiusz starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic arkrebis@pg.edu.pl
dr hab. inż. Rowiński Lech profesor uczelni badawczo dydaktyczny, kierownik Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej,
Associate Professor, Head of Department
58 347 1907 224 rowinski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Rozmarynowski Bogdan profesor uczelni badawczo dydaktyczny
Associate Professor
58 347 2646 324 bogrozma@pg.edu.pl
dr inż. Rudnicki Jacek adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2973 611 jacekrud@pg.edu.pl
  Rusińska Jolanta referent administracyjny
Administration Staff
58 347 2246
58 347 2700
27/Szatnia jolrusin@pg.edu.pl
mgr inż. Samson Leszek asystent dyddaktyczny
Assistant
58 347 1373 322 leszek.samson@pg.edu.pl
mgr inż. Sauer Tomasz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tomasz.sauer@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Seweryn Andrzej profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 2517 174 andrzej.seweryn@pg.edu.pl
mgr inż. Sobecka Ewa adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2057 507 ewawarsi@pg.edu.pl
dr inż. Stasiak Janusz adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2414 332 jansen@pg.edu.pl
mgr Stecewicz Tomasz specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 2707 207 tom_stec@pg.edu.pl
lic. Stosik Tatiana administrator budynków WOiO
Bulding Administrator
58 347 1794 313 tatiana.stosik@pg.edu.pl
dr inż. Supernak Milena adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 348 6445 170 milsuper@pg.edu.pl
mgr inż. Szalewski Paweł starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1243 23 pszalews@pg.edu.pl
mgr inż. Szcześniak Arkadiusz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 424 arkadiusz.szczesniak@pg.edu.pl
  Szemis Hanna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 hanna.szemis@pg.edu.pl
mgr inż. Szewczuk-Krypa Natalia asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2842 132 natszew1@pg.edu.pl
dr hab. inż. Szłapczyński Rafał profesor uczelni badawczo dydaktyczny
Associate Professor
58 347 2745 506 rafal@pg.edu.pl
dr Szulc Marcin adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1529 267 marcin.szulc@pg.edu.pl
mgr inż. Szwoch Izabela starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1938 315 izaczeka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Szymczak Czesław profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 1746 320 szymcze@pg.edu.pl
dr inż. Śmiałek-Telega Małgorzata adiunkt badawczo-dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2614 314 smialek@pg.edu.pl
  Taranowicz Ewelina pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413 ewelina.taranowicz@pg.edu.pl
  Tarasewicz Joanna Pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2700 Szatnia joataras@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Tarełko Wiesław

profesor badawczo dydaktyczny
Professor

58 348 6444 169 wieslaw.tarelko@pg.edu.pl
dr inż. Trębacki Kazimierz adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2291 321 katre@pg.edu.pl
  Tutak Barbara specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 1548 121 tutak@pg.edu.pl
mgr Walenkiewicz Barbara specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 1567 203 barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl
  Walkowska Teresa pomocniczy pracownik obsługi
Auxiliary Service Employee
58 347 2146 413 terwalko@pg.edu.pl
mgr inż. Warnke-Olewniczak Katarzyna asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1232 330 katarzyna.olewniczak@pg.edu.pl
  Wasilewski Paweł technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic pawwasil@pg.edu.pl
mgr inż. Wołoszyk Krzysztof asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2739 318 krzysztof.woloszyk@pg.edu.pl
dr inż. Wrzask Klaudia adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1916 137 klaudia.wrzask@pg.edu.pl
prof. dr. hab. inż. Zadroga Bohdan profesor. zwycz.
Professor
58 347 2701 312 (WILiŚ) bzad@pg.edu.pl
  Zamojski Bartosz technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic barzamoj@pg.edu.pl
dr Zellma Marek adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2673 613 marek.zellma@pg.edu.pl
mgr inż. Zygadło Miłosz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 424 milzygad@pg.edu.pl
dr inż. Żrodowski Cezary adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1512 217 cezaryz@pg.edu.pl
mgr Żuk Robert specjalista ds. finansowych
Specialist
58 347 1991 126 robzuk@pg.edu.pl
dr inż. Życzkowski Marcin

adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.

58 347 2057 507 marzyczk@pg.edu.pl