Stopień
Academic Degree
Nazwisko
Surname
Imię
First name
Stanowisko
Position
Tel.
Phone
Pokój
Room
e-mail
  Adamczyk Marian robotnik z przygotowaniem zawodowym
Worker with professional preparation
58 347 1586 Hala Technol.  
  Badowicz Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
dr inż. Balcer Ludwik Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 1309 332 balcer@pg.edu.pl
mgr inż. Barszczewska Agnieszka wykładowca
Lecturer
58 347 1053 516 agnieszka.barszczewska@pg.edu.pl
dr inż. Behilil Mohamed wykładowca
Lecturer
58 347 2238 22 kada@pg.edu.pl
mgr inż. Białasik Eliza specjalista
Specialist
58 347 1578 222 eliza.bialasik@pg.edu.pl
dr inż. Bielański Jan docent PG
Reeder
58 347 2768 330 jbielan@pg.edu.pl
mgr inż. Bielski Paweł wykładowca
Lecturer
58 347 2739 318 pawbiels@pg.edu.pl
mgr inż. Bikonis Małgorzata specjalista
Specialist
58 347 2191
797 307 165
130 malbikon@pg.edu.pl
  Birr Dariusz robotnik wykwalifikowany
Skilled worker
58 347 2173
58 347 1586
hala WOiO dariusz.birr@pg.edu.pl
inż. Bloch Paweł konstruktor
Technical staff
58 347 1558 328 pawel.bloch@pg.edu.pl
mgr Bobkiewicz Anna specjalista
Specialist
58 347 1846 126 annbobki@pg.edu.pl
dr hab. inż. Bocheński Damian adiunkt, prodziekan
ds. organizacji studiów
Assist. Prof., Vice-dean for Organization of Studies
58 347 2773 606 daboch@pg.edu.pl
dr inż. Bogdaniuk Marian starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1469 325 marbogda@pg.edu.pl
mgr inż. Bójczuk Celina wykładowca
Lecturer
58 347 2150 230 celbojcz@pg.edu.pl
mgr inż Butterweck Anna wykładowca
Lecturer
58 347 1978 131 Anna.Butterweck@gmail.com
dr inż. Bzura Piotr starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2573 612 pbzura@pg.edu.pl
  Chmielewski Andrzej starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1179 125 achmiel@pg.edu.pl
mgr inż. Chruściel Tadeusz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tadeusz.chrusciel@pg.edu.pl
mgr inż. Ciba Ewelina konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 eweciba1@pg.edu.pl
lic. Ciesielska Alina specjalista
Specialist
58 347 2424 124 aliciesi@pg.edu.pl
mgr inż. Czaja Agnieszka wykładowca
Lecturer
58 348 6055 267 B agnieszka.czaja@pg.edu.pl
mgr Czajkowska Elżbieta starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1946 126 czajka@pg.edu.pl
  Czechowicz Agnieszka pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
inż. Czerwiński Krzysztof starszy specjalista n-t
Senior Specialist
58 347 2011 220 krzczerw@pg.edu.pl
  Ćwiek Bogumiła starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 szatnia  
  Dawidowska Edyta pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr Dembicka Anna adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2429 24 anna.dembicka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Domachowski Zygfryd profesor zwyczajny
Professor
58 347 2662 135 domachow@pg.edu.pl
mgr. inż. Drosińska - Komor Marta wykładowca
Lecturer
58 347 2235 133 mardrosi@pg.edu.pl
mgr inż. Dopke Julita konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 juldopke@pg.edu.pl
mgr inż. Duda Dariusz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1101 231 dadu@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dymarski Czesław profesor zwyczajny,
Professor
58 347 1608 517 cpdymars@pg.edu.pl
dr inż. Dymarski Paweł adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2397 331 A pawdymar@pg.edu.pl
  Dziadkiewicz Jerzy starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Dzida Marek profesor nadzwyczajny PG, kierownik katedry Automatyki i Energetyki, prorektor ds. kształcenia
Associate Professor, Vice-rector for Education, Head of Department
58 347 2135 134 dzida@pg.edu.pl
mgr inż. Dziwisz-Olszak Irena Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2235 133 ireolsza@pg.edu.pl
irena_dziwisz_olszak@wp.pl
mgr inż. Emilianowicz Krzysztof wykładowca
Lecturer
58 348 6446 171 krzemili@pg.gda.pl
mgr inż. Frost Jacek wykładowca
Lecturer
58 347 1842 138 jacfrost@pg.edu.pl
  Frydel Dariusz starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr inż. Ghaemi Hossein adiunkt
prodziekan ds. kształcenia,
Assist. Prof., Vice-dean for Education
58 348 6053 222A ghaemi@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Girtler Jerzy profesor zwyczajny
Professor
58 347 2430 610 jgirtl@pg.edu.pl
dr hab. inż. Głuch Jerzy prof. nadzwyczajny PG
Associate Professor Technical University of Gdańsk
58 347 2468 136 jgluch@pg.edu.pl
mgr inż. Gniba Radosław wykładowca
Lecturer
58 347 1774 221 radoslaw.gniba@pg.edu.pl
  Golański Jarosław technik
Technical Staff
58 347 1032 hala LM jaroslaw.golanski@pg.edu.pl
mgr inż. Gosz Marta wykładowca
Lecturer
58 348 6436 175 marta.gosz@pg.edu.pl
mgr inż. Górski Zbigniew starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1143 231 A zgorski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Grelowska Grażyna profesor nadzwyczajny PG, kierownik Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki
Associate Professor
58 347 1679 327 gragrelo@pg.edu.pl
mgr inż. Grygorowicz Mirosław st. specjalista n-t
Specialist
58 347 1368 333 snop@pg.edu.pl
mgr inż. Grymajło Piotr specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2561 423 grymajlo@pg.edu.pl
mgr inż. Grzymkowska Anna wykładowca
Lecturer
58 347 2842 132 anngrzym@pg.edu.pl
mgr Hoła Tomasz laborant 58 347 1981 614 tomhola@pg.edu.pl
mgr Jachowicz Agnieszka Starszy wykładowca Senior Lecturer 58 347 2308 307 Gmach B ajachowi@pg.edu.pl
mgr inż Jakowski Damian wykładowca
Lecturer
58 347 1978 131 jakowskipg@gmail.com
dr hab. inż. Jakubowski Marek adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1443 172 marjak@pg.edu.pl
mgr Jakubowski Michał technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż Januszewski Maciej wykładowca
Lecturer
58 347 1327 519 maciej.januszewski@pg.edu.pl
mgr inż. Jasiewicz Natalia konstruktor
Technical staff
58 347 2699 225 natalia.jasiewicz@pg.edu.pl
dr inż. Kahsin Maciej starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1373 322 mkahsin@pg.edu.pl
mgr inż Kamiński Krzysztof wykładowca
Lecturer
58 347 2429 24 krzysztof.kaminski@pg.edu.pl
dr inż. Kapcia Jerzy Emeryt
Pensioner
58 347 1014 511 kapcia@pg.edu.pl
mgr inż. Karczewski Artur wykładowca
Lecturer
58 347 1112 306 artkarcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kaszowski Paweł wykładowca
Lecturer
58 347 1842 138 pawkaszo1@pg.edu.pl
mgr inż. Kazimierska Olga wykładowca
Lecturer
58 347 1154 329 olga.kazimierska@pg.edu.pl
  Kloc Marzena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
inż. Knapczyk Włodzimierz administrator sieci
Network Administrator
58 347 1237 503 knapw@pg.edu.pl
dr inż. Kniat Aleksander starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1408 511 olek@pg.edu.pl
  Koessner Ewa pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Koralewski Jan specjalista nauk.-techn.
R&D Specialist
58 347 2343 219 jkoral@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Korczewski Zbigniew profesor zwyczajny, kierownik katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Professor,  Head of Department
58 347 2181 615 zbikorcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kowalski Jakub asystent
Assistant
58 347 1343 227 jakub.kowalski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Kozaczka Eugeniusz profesor zwyczajny
 Professor
tel 58 347 2557 fax 58 348 6127 328 kozaczka@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kozak Janusz profesor nadzwyczajny PG, dziekan WOiO
Associate Professor, Dean
58 347 1375 232 kozak@pg.edu.pl
dr inż. Krężelewski Michał starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1879 331 krezel@pg.edu.pl
  Krzemiński Jacek technik
Technical Staff
58 347 1586 Hala Techmol.  
  Kula Irena samodzielny referent
Administration Staff
58 347 1658 203 iradziek@pg.edu.pl
mgr inż. Kula Marek wykładowca
Lecturer
58 348 6445 170 markula@pg.edu.pl
mgr inż. Kunicka Magdalena wykładowca
Lecturer
58 347 2057 507 magdalena.kunicka@pg.edu.pl
dr Kurski Witold Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2530 323 wiku@pg.edu.pl
mgr. Kwiatkowska Anna samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 anna.kwiatkowska@pg.edu.pl
mgr inż. Lechociński Rafał wykładowca
Lecturer
58 347 2739 318 rafal.lechocinski@pg.edu.pl
mgr inż Leśniewski Wojciech wykładowca
Lecturer
58 347 2713 519 wojciech.lesniewski@pg.edu.pl
dr inż. Liberacki Roman adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1850 605 romanl@pg.edu.pl
  Lintner Żaneta pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr hab. inż. Litwin Wojciech profesor nadzwyczajny,
kierownik katedry Mechatroniki Morskiej, prodziekan ds. nauki
Associate Professor, Head of Department,  Vice-Dean for Science
58 347 2844 505 wlitwin@pg.edu.pl
  Łomowska Joanna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220A  
mgr inż. Łukaszewicz Dorota specjalista n-t
R&D Specialist
58 347 2499 422 dorl@pg.edu.pl
mgr inż. Łutowicz Danuta wykładowca
Lecturer
58 347 1137 504 dluto@pg.edu.pl
dr inż. Maczyszyn Agnieszka starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2132 508 agnieszka.maczyszyn@pg.edu.pl
  Malik Magdalena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Malinowska Katarzyna wykładowca
Lecturer
  267 katarzyna.malinowska@pg.edu.pl
mgr inż. Marszałkowski Konrad wykładowca
Lecturer
58 347 22-93 609 konrad.marszalkowski@pg.edu.pl
dr inż. Matuszewski Leszek adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1459 218 leszekma@pg.edu.pl
  Mączkowska Małgorzata pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr Meler - Kapcia Maria emeryt
Pensioner
58 347 1014 511 mariola@pg.edu.pl
  Michalczyk Agnieszka pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr hab. inż. Michalski Jan profesor nadzwyczajny PG
Associate Professor
58 347 1212 302 janmi@pg.edu.pl
mgr Michniewska-Kamińska Marietta specjalista
Specialist
58 347 1846 126 markamin2@pg.edu.pl
dr hab. inż. Mikulski Tomasz profesor nadzwyczajny, kierownik katedry Mechaniki Konstrukcji
Associate Professor, Head of Department
58 347 2647 319 tomi@pg.edu.pl
dr inż. Młynarczyk Jan Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2729 304 jmlyn@pg.edu.pl
mgr Mołas Katarzyna wykładowca
Lecturer
48 347 1243 23 katmolas@pg.edu.pl
mgr inż. Mucharski Janusz dyrektor administracyjny
Administrative Director
58 347 1662 124 janusz.mucharski@pg.edu.pl
mgr inż. Nadolny Lech wykładowca
Lecturer
58 347 1043
58 347 1276
146 lena@pg.edu.pl
dr inż. Niklas Karol adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1943 268 karnikla@pg.edu.pl
dr inż. Niksa-Rynkiewicz Tacjana starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1424 516 tacniksa@pg.edu.pl
  Nowicki Jacek technik
Technical Staff
89 6441901 Iława jacnowi1@pg.edu.pl
  Obin Leszek starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic obin@pg.edu.pl
mgr inż. Ochał Norbert specjalista - kierownik Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych 58 347 1023

Hala LM

norbert.ochal@pg.edu.pl
mgr Okoń Dorota starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1793
58 347 1548
121 dokon@pg.edu.pl
dr inż. Oleksiewicz Bogusław Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2513 303 bogdano@pg.edu.pl
dr inż. Olszewski Henryk Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2646 324 holszews@pg.edu.pl
mgr inż. Olszewski Wojciech asystent
Assistant
58 347 2150 230 wojciech.olszewski@pg.edu.pl
mgr inż. Pająk Tomasz wykładowca
Lecturer
58 347 2214 518 tompajak@pg.edu.pl
mgr Parszutowicz Marta Kierownik Dziekanatu
Manager of Dean for Education Office
58 347 2600
58 347 2807
207
203
marta.parszutowicz@pg.edu.pl
mgr inż. Partycki Ryszard specjalista
Specialist
58 347 1459 218  
prof. dr hab. inż. Paszota Zygmunt profesor zw. PG
Full Professor
58 347 2924 510 zpaszota@pg.edu.pl
  Pawelczuk Czesław mistrz
Service Staff
58 347 1586
58 347 1023
Hala WOiO
Hala WM
 
dr inż. Piątek Daniel starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1510 509 freitag@pg.edu.pl
mgr inż. Piątkowska Ewa wykładowca
Lecturer
58 347 2214 518 ewapiatk@pg.edu.pl
mgr inż. Porala Bogumił specjalista
Specialist
58 347 1186 223 bora@pg.edu.pl
dr inż. Puch Wojciech starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2121 318 A puch@pg.edu.pl
mgr inż. Puzdrowska Patrycja wykładowca
Lecturer
58 347 1614 604 patpuzdr@pg.edu.pl
dr inż. Pyszko Ryszard starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1774 221 pyszko@pg.edu.pl
inż. Rawa Mateusz specjalista
Engineering staff
58 347 2911 503 mateusz.rawa@pg.edu.pl
  Rębiś Arkadiusz starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Rowiński Lech profesor nadzwyczajny PG, kierownik Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej,
Associate Professor, Head of Department
58 347 1907 224 rowinski@pg.edu.pl
dr inż. Rozmarynowski Bogdan starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2646 324 bogrozma@pg.edu.pl
dr inż. Rudnicki Jacek adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2973 611 jacekrud@pg.edu.pl
  Rusińska Jolanta starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
mgr inż. Samson Leszek wykładowca
Lecturer
58 347 1373 322 leszek.samson@pg.edu.pl
mgr inż. Sauer Tomasz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tsauer@pg.edu.pl
mgr inż. Sobczyk Paweł konstruktor
Technical staff
58 347 2561 423 sobczyk@pg.edu.pl
dr Stasiak Janusz Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2414 332 jansen@pg.edu.pl
mgr Stecewicz Tomasz Koordynator ds. dokumentacji studiów
Coordinatr for Documentation of Studies
58 347 2707 207 tom_stec@pg.edu.pl
  Suchocka Gabriela starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
dr inż. Supernak Marczewska Milena adiunkt
Assist. Prof.
58 348 6445 170 milsuper@pg.edu.pl
mgr inż. Szalewski Paweł wykładowca
Lecturer
58 348 1243 23 pszalews@pg.edu.pl
mgr inż. Szcześniak Arkadiusz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 425 arkadiusz.szczesniak@pg.edu.pl
  Szemis Hanna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Szewczuk-Krypa Natalia wykładowca
Lecturer
58 347 2842 132 natszew1@pg.edu.pl
dr hab. inż. Szłapczyński Rafał adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2745 506 rafal@pg.edu.pl
mgr inż. Szwoch Izabela wykładowca
Lecturer
58 347 1938 315 izaczeka@pg.edu.pl
dr inż. Szymański Paweł starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2374 608 pawel.szymanski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Szymczak Czesław profesor zwyczajny
Professor
58 347 1746 320 szymcze@pg.edu.pl
dr inż. Śmiałek-Telega Małgorzata starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2614 314 smialek@pg.edu.pl
  Tarasewicz Joanna Pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
prof. dr hab. inż. Tarełko Wiesław

profesor zwyczajny
Professor

58 348 6444 169 wieslaw.tarelko@pg.edu.pl
dr inż. Trębacki Kazimierz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2291 321 katre@pg.edu.pl
  Tutak Barbara samodzielny referent
Administration Staff
58 347 1548 121 tutak@pg.edu.pl
mgr Walenkiewicz Barbara samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl
  Walkowska Teresa pomocniczy pracownik obsługi
Auxiliary Service Employee
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Warnke Danuta wykładowca
Lecturer
58 347 2143 221 danuta.warnke@pg.edu.pl
  Wasilewski Paweł technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż. Wilczewska Lidia wykładowca
Lecturer
58 347 1512 222 lidia.wilczewska@pg.edu.pl
mgr inż. Witos-Okrasińska Dominika wykładowca
Lecturer
58 347 1154 329 dominika.witos@pg.edu.pl
dr inż. Wrzask Klaudia wykładowca
Lecturer
58 348 6436 175 klaudia.wrzask@pg.edu.pl
dr inż. Zadrąg Ryszard adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2673 613 ryszadra@pg.edu.pl
prof. dr. hab. inż. Zadroga Bohdan profesor. zwycz.
Professor
58 347 2701 312 (WILiŚ) bzad@pg.edu.pl
  Zakrzewski Józef Krzysztof samodzielny referent techn.
Technical Officer
58 347 2246 27 A zakrz@pg.edu.pl
mgr. Zaleska Izabela samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 izabela.zaleska@pg.edu.pl
  Zamojski Bartosz technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic bartekz23@wp.pl
lic. Zdunek Tatiana administrator budynków WOiO
Bulding Administrator
58 347 1794 313 tzdunek@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Zubek Mariusz Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2517 174 marzubek@pg.edu.pl
mgr inż. Zygadło Miłosz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 425 milzygad@pg.edu.pl
dr inż. Żrodowski Cezary adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1512 222 cezaryz@pg.edu.pl
mgr Żuk Robert specjalista
Specialist
58 347 1991 126 robzuk@pg.edu.pl
mgr inż. Życzkowski Marcin wykładowca
Lecturer
58 347 2057 507 marzyczk@pg.edu.pl
mgr inż. Żywicki Jędrzej wykładowca
Lecturer
58 347 1908 512 jedrzej.zywicki@pg.edu.pl