Stopień
Academic Degree
Nazwisko
Surname
Imię
First name
Stanowisko
Position
Tel.
Phone
Pokój
Room
e-mail
  Adamczyk Marian robotnik z przygotowaniem zawodowym
Worker with professional preparation
58 347 1586 Hala Technol.  
  Badowicz Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
mgr inż. Barszczewska Agnieszka asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1053 504 agnieszka.barszczewska@pg.edu.pl
dr inż. Behilil Mohamed adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2238 22 kada@pg.edu.pl
mgr inż. Bela Piotr asystent dydaktyczny
Assistant
217 58 347 1512 piotr.bela@pg.edu.pl
mgr inż. Bera Alicja asystent dydaktyczny
Assistant
58 348 6055 267B alicja.bera@pg.edu.pl
mgr inż. Białasik Eliza specjalista inżynieryjno-techniczny
Specialist
58 347 1578 222 eliza.bialasik@pg.edu.pl
dr inż. Bielański Jan docent PG
Reeder
58 347 2768 330 jbielan@pg.edu.pl
mgr inż. Bielski Paweł asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2739 318 pawbiels@pg.edu.pl
mgr inż. Bikonis Małgorzata starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 2191
797 307 165
130 malbikon@pg.edu.pl
  Birr Dariusz robotnik wykwalifikowany
Skilled worker
58 347 2173 hala WOiO dariusz.birr@pg.edu.pl
dr hab. inż. Bocheński Damian profesor uczelni dydaktyczny, prodziekan ds. organizacji studiów
Associate Professor, Vice-dean for Organization of Studies
58 347 2773 606 daboch@pg.edu.pl
dr inż. Bogdaniuk Marian adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1469 325 marbogda@pg.edu.pl
mgr inż. Bójczuk Celina starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2150 230 celbojcz@pg.edu.pl
  Brinken Wiesław technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż Butterweck Anna asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1978 131 anna.butterweck@pg.edu.pl
dr inż. Bzura Piotr adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2573 612 pbzura@pg.edu.pl
mgr Cesarz Anna samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Administration Staff
58 347 2807 204 anna.kwiatkowska@pg.edu.pl
  Chmielewski Andrzej specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1179 125 achmiel@pg.edu.pl
mgr inż. Chruściel Tadeusz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tadeusz.chrusciel@pg.edu.pl
mgr inż. Ciba Ewelina asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1558 328 A eweciba1@pg.edu.pl
lic. Ciesielska Alina specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 2424 124 aliciesi@pg.edu.pl
mgr Czajkowska Elżbieta starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1946 127 czajka@pg.edu.pl
dr inż. Czapczyk Kazimierz adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2713 519 kazimierz.czapczyk@pg.edu.pl
inż. Czerwiński Krzysztof starszy specjalista n-t
Senior Specialist
58 347 2011 220 krzczerw@pg.edu.pl
  Ćwiek Bogumiła starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 szatnia  
dr Dembicka Anna adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2429 24 anna.dembicka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Domachowski Zygfryd profesor dydaktyczny
Professor
58 347 2662 135 domachow@pg.edu.pl
mgr. inż. Drosińska - Komor Marta asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2235 133 mardrosi@pg.edu.pl
mgr inż. Dopke Julita konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 juldopke@pg.edu.pl
mgr inż. Duda Dariusz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1101 231 dadu@pg.edu.pl
  Dworak Sławomir technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
prof. dr hab. inż. Dymarski Czesław profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 1608 517 cpdymars@pg.edu.pl
dr inż. Dymarski Paweł adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2397 331 A pawdymar@pg.edu.pl
  Dziadkiewicz Jerzy starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Dzida Marek profesor uczelni badawczo dydaktyczny, kierownik katedry Automatyki i Energetyki, prorektor ds. kształcenia
Associate Professor, Vice-rector for Education, Head of Department
58 347 2135 134 dzida@pg.edu.pl
mgr inż. Dziwisz-Olszak Irena starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2235 133 ireolsza@pg.edu.pl
mgr inż. Emilianowicz Krzysztof asystent dydaktyczny
Assistant
58 348 6446 171 krzemili@pg.gda.pl
mgr inż. Frost Jacek asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1842 138 jacfrost@pg.edu.pl
dr inż. Ghaemi Hossein adiunkt badawczo dydaktyczny,
prodziekan ds. kształcenia,
Assist. Prof., Vice-dean for Education
58 348 6053 222A ghaemi@pg.edu.pl
mgr inż. Gierkowski Aleksander specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2143 221 aleksander.gierkowski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Girtler Jerzy profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 2430 610 jgirtl@pg.edu.pl
dr hab. inż. Głuch Jerzy profesor uczelni dydaktyczny
Associate Professor Technical University of Gdańsk
58 347 2468 136 jgluch@pg.edu.pl
  Golański Jarosław technik
Technical Staff
58 347 1023 hala LM jaroslaw.golanski@pg.edu.pl
mgr inż. Gosz Marta asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 348 6436 175 marta.gosz@pg.edu.pl
mgr inż. Górski Zbigniew starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1143 231 A zgorski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Grelowska Grażyna profesor badawczo dydaktyczny, kierownik Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki
Professor
58 347 1679 327 gragrelo@pg.edu.pl
mgr inż. Grochowalska Joanna asystent dydaktyczny
Assistant
58 348 6436 175 joanna.grochowalska@pg.edu.pl
mgr inż. Grygorowicz Mirosław st. specjalista n-t
Specialist
58 347 1368 333 snop@pg.edu.pl
mgr inż. Grymajło Piotr specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2561 423 grymajlo@pg.edu.pl
mgr Hoła Tomasz laborant 58 347 1981 614 tomhola@pg.edu.pl
mgr Jachowicz Agnieszka Starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2308 307 Gmach B ajachowi@pg.edu.pl
mgr inż Jakowski Damian asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1978 131 damian.jakowski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Jakubowski Marek Emeryt
Pensioner
58 347 1443 172 marjak@pg.edu.pl
mgr Jakubowski Michał technik
Technical Staff
58 347 1957 Lab. Żywic  
mgr inż. Jasiewicz Natalia konstruktor
Technical staff
58 347 2699 225 natalia.jasiewicz@pg.edu.pl
dr inż. Kahsin Maciej adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1373 322 mkahsin@pg.edu.pl
mgr inż Kamiński Krzysztof starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2429 24 krzysztof.kaminski@pg.edu.pl
dr inż. Kapcia Jerzy Emeryt
Pensioner
58 347 1014 511 kapcia@pg.edu.pl
mgr inż. Karczewski Artur asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1112 306 artkarcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kaszowski Paweł asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1842 138 pawkaszo1@pg.edu.pl
mgr inż. Kazimierska Olga asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1154 329 olga.kazimierska@pg.edu.pl
  Kloc Marzena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
inż. Knapczyk Włodzimierz administrator sieci
Network Administrator
58 347 1237 503 knapw@pg.edu.pl
dr inż. Kniat Aleksander adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1408 511 olek@pg.edu.pl
mgr Kopytko Aleksandra samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 aleksandra.kopytko@pg.edu.pl
mgr inż. Koralewski Jan specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2343 219 jkoral@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Korczewski Zbigniew profesor badawczo dydaktyczny, kierownik katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Professor,  Head of Department
58 347 2181 615 zbikorcz@pg.edu.pl
dr inż. Kowalski Jakub adiunkt badawczo dydaktyczny,
kierownik labolatorium konstrukcji oceanotechnicznych
Assist. Prof.
58 347 1343 227 jakub.kowalski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kowalski Jerzy profesor uczelni badawczo dydaktyczny
Associate Professor
58 348 6443 168 jerzy.kowalski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Kozaczka Eugeniusz profesor badawczo dydaktyczny
 Professor
tel 58 347 2557 fax 58 348 6127 328 B kozaczka@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kozak Janusz profesor uczelni badawczo dydaktyczny, dziekan WOiO, kierownik katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa
Associate Professor, Dean, Head of Department
58 347 1375 232 kozak@pg.edu.pl
mgr inż. Kreft Dominik asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 2374 608 dominik.kreft@pg.edu.pl
dr inż. Krężelewski Michał adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1879 331 krezel@pg.edu.pl
  Krzemiński Jacek technik
Technical Staff
58 347 1586 Hala Techmol.  
  Kula Irena samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 iradziek@pg.edu.pl
mgr inż. Kunicka Magdalena asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1908 512 magdalena.kunicka@pg.edu.pl
dr inż. Kurski Witold Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2530 323 wiku@pg.edu.pl
dr inż. Leśniewski Wojciech adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2713 519 wojciech.lesniewski@pg.edu.pl
dr inż. Liberacki Roman adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1850 605 romanl@pg.edu.pl
  Lintner Żaneta pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
dr hab. inż. Litwin Wojciech profesor uczelni badawczo dydaktyczny,
kierownik katedry Mechatroniki Morskiej, prodziekan ds. nauki
Associate Professor, Head of Department,  Vice-Dean for Science
58 347 2844 505 wlitwin@pg.edu.pl
mgr inż. Łukaszewicz Dorota specjalista n-t
R&D Specialist
58 347 2499 422 dorl@pg.edu.pl
mgr inż. Łutowicz Danuta asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 1137 504 dluto@pg.edu.pl
dr inż. Maczyszyn Agnieszka adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2132 508 agnieszka.maczyszyn@pg.edu.pl
  Malik Magdalena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
mgr inż. Malinowska Katarzyna asystent dydaktyczny
Assistant
  21 katarzyna.malinowska@pg.edu.pl
mgr inż. Marszałkowski Konrad adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 22-93 609 konrad.marszalkowski@pg.edu.pl
dr inż. Matuszewski Leszek adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1459 218 leszekma@pg.edu.pl
  Mączkowska Małgorzata pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
  Michalczyk Agnieszka pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
dr hab. inż. Michalski Jan profesor uczelni dydaktyczny
Associate Professor
58 347 1212 302 janmi@pg.edu.pl
mgr Michniewska-Kamińska Marietta specjalista ds. finansowych
Specialist
58 347 1846 126 markamin2@pg.edu.pl
dr hab. inż. Mikulski Tomasz profesor uczelni badawczo dydaktyczny, kierownik katedry Mechaniki Konstrukcji
Associate Professor, Head of Department
58 347 2647 319 tomi@pg.edu.pl
mgr inż. Milewska Anna asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 2842 132 anna.milewska@pg.edu.pl
  Milewska Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
dr inż. Młynarczyk Jan adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2729 304 jmlyn@pg.edu.pl
mgr Mołas Katarzyna asystent
Assistant
48 347 1243 23 katmolas@pg.edu.pl
mgr inż. Mucharski Janusz dyrektor administracyjny
Administrative Director
58 347 1662 123 janusz.mucharski@pg.edu.pl
mgr inż. Nadolny Lech starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1043 146 lena@pg.edu.pl
mgr inż. Nejatbakhsh Esfahani Hossein asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1908 512 hossein.esfahani@pg.edu.pl
dr inż. Niklas Karol adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1943 268 karnikla@pg.edu.pl
dr inż. Niksa-Rynkiewicz Tacjana adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1424 516 tacniksa@pg.edu.pl
  Nowicki Jacek technik
Technical Staff
89 648 2558 Iława jacnowi1@pg.edu.pl
  Obin Leszek starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic obin@pg.edu.pl
mgr inż. Ochał Norbert specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1023
58 347 1355
Hala LM 115 norbert.ochal@pg.edu.pl
mgr Okoń Dorota starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1793 121 dokon@pg.edu.pl
dr inż. Oleksiewicz Bogusław Nauczyciel akademicki
Academic teacher
58 347 2513 303 bogdano@pg.edu.pl
dr inż. Olszewski Henryk adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2162 221 A holszews@pg.edu.pl
mgr inż. Olszewski Wojciech asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 2150 230 wojciech.olszewski@pg.edu.pl
mgr inż. Pająk Tomasz asystent dydaktyczny
Assistant
58 347 2214 518 tompajak@pg.edu.pl
mgr Parszutowicz Marta Kierownik Dziekanatu
Manager of Dean for Education Office
58 347 2600 203 marta.parszutowicz@pg.edu.pl
mgr inż. Partycki Ryszard specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 1459 218  
prof. dr hab. inż. Paszota Zygmunt profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 2924 510 zpaszota@pg.edu.pl
  Pawelczuk Czesław mistrz
Service Staff
58 347 1023 Hala LM 115  
mgr inż. Pawłusik Mikołaj asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1424 516 mikolaj.pawlusik@pg.edu.pl
dr inż. Piątek Daniel adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1510 509 freitag@pg.edu.pl
mgr inż. Piątkowska Ewa asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2214 518 ewapiatk@pg.edu.pl
  Plutowska Wiesława pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
mgr inż. Porala Bogumił starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Senior Engineering staff
58 347 1186 223 bora@pg.edu.pl
  Portiernia WOiO     58 347 2496
666 055 604
   
mgr inż. Pruszko Hanna inżynier ds. analiz CFD 58 347 1232 267 A hanna.pruszko1@pg.edu.pl
dr inż. Puch Wojciech adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2121 318 A puch@pg.edu.pl
mgr inż. Puzdrowska Patrycja asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1614 604 patpuzdr@pg.edu.pl
dr inż. Pyszko Ryszard adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1774 228 pyszko@pg.edu.pl
inż. Rawa Mateusz starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Senior Engineering staff
58 347 2911
(po 5-tym sygnale automatyczne przekierowanie na tel. kom.)
503 mateusz.rawa@pg.edu.pl
dr inż Reichel Maciej adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
  160  
  Rębiś Arkadiusz starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Rowiński Lech profesor uczelni badawczo dydaktyczny, kierownik Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej,
Associate Professor, Head of Department
58 347 1907 224 rowinski@pg.edu.pl
dr inż. Rozmarynowski Bogdan adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2646 324 bogrozma@pg.edu.pl
dr inż. Rudnicki Jacek adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2973 611 jacekrud@pg.edu.pl
  Rusińska Jolanta referent administracyjny
Administration Staff
58 347 2246
58 347 2700
27/Szatnia jolrusin@pg.edu.pl
mgr inż. Samson Leszek asystent dyddaktyczny
Assistant
58 347 1373 322 leszek.samson@pg.edu.pl
mgr inż. Sauer Tomasz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tomasz.sauer@pg.edu.pl
mgr inż. Sobczyk Paweł konstruktor
Technical staff
58 347 2561 423 sobczyk@pg.edu.pl
mgr inż. Sobecka Ewa adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2057 507 ewawarsi@pg.edu.pl
dr Stasiak Janusz adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2414 332 jansen@pg.edu.pl
mgr Stecewicz Tomasz specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 2707 207 tom_stec@pg.edu.pl
lic. Stosik Tatiana administrator budynków WOiO
Bulding Administrator
58 347 1794 313 tatiana.stosik@pg.edu.pl
  Suchocka Gabriela starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
dr inż. Supernak-Marczewska Milena adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.
58 348 6445 170 milsuper@pg.edu.pl
mgr inż. Szalewski Paweł starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 348 1243 23 pszalews@pg.edu.pl
mgr inż. Szcześniak Arkadiusz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 424 arkadiusz.szczesniak@pg.edu.pl
  Szemis Hanna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
mgr inż. Szewczuk-Krypa Natalia asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2842 132 natszew1@pg.edu.pl
dr hab. inż. Szłapczyński Rafał profesor uczelni badawczo dydaktyczny
Associate Professor
58 347 2745 506 rafal@pg.edu.pl
dr Szulc Marcin adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1529 267 marcin.szulc@pg.edu.pl
mgr inż. Szwoch Izabela starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1938 315 izaczeka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Szymczak Czesław profesor badawczo dydaktyczny
Professor
58 347 1746 320 szymcze@pg.edu.pl
dr inż. Śmiałek-Telega Małgorzata adiunkt badawczo-dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2614 314 smialek@pg.edu.pl
  Taranowicz Ewelina pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 413  
  Tarasewicz Joanna Pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
prof. dr hab. inż. Tarełko Wiesław

profesor badawczo dydaktyczny
Professor

58 348 6444 169 wieslaw.tarelko@pg.edu.pl
dr inż. Trębacki Kazimierz adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2291 321 katre@pg.edu.pl
  Tutak Barbara specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 1548 121 tutak@pg.edu.pl
mgr Walenkiewicz Barbara specjalista administracyjno - ekonomiczny
Specialist
58 347 1567 203 barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl
  Walkowska Teresa pomocniczy pracownik obsługi
Auxiliary Service Employee
58 347 2146 413  
mgr inż. Warnke-Olewniczak Katarzyna asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2414 332 katarzyna.olewniczak@pg.edu.pl
  Wasilewski Paweł technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic pawwasil@pg.edu.pl
mgr inż. Witos-Okrasińska Dominika asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 1154 329 dominika.witos@pg.edu.pl
mgr inż. Wołoszyk Krzysztof asystent badawczo dydaktyczny
Assistant
58 347 2739 318 krzysztof.woloszyk@pg.edu.pl
dr inż. Wrzask Klaudia adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1916 137 klaudia.wrzask@pg.edu.pl
prof. dr. hab. inż. Zadroga Bohdan profesor. zwycz.
Professor
58 347 2701 312 (WILiŚ) bzad@pg.edu.pl
  Zamojski Bartosz technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr Zellma Marek adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 2673 613 marek.zellma@pg.edu.pl
mgr inż. Zygadło Miłosz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 424 milzygad@pg.edu.pl
dr inż. Żrodowski Cezary adiunkt dydaktyczny
Assist. Prof.
58 347 1512 217 cezaryz@pg.edu.pl
mgr Żuk Robert specjalista ds. finansowych
Specialist
58 347 1991 126 robzuk@pg.edu.pl
dr inż. Życzkowski Marcin

adiunkt badawczo dydaktyczny
Assist. Prof.

58 347 2057 507 marzyczk@pg.edu.pl