Pierwsze próby modelowe wodolotu

W trzecim tygodniu kwietnia 2018 byliśmy światkami pierwszych badań modelowych projekowanego przez nasze koło wodolotu. Dzięki takim próbom jesteśmy w stanie czy właściwości hydrodynamiczne uzyskane za pomocą obliczeń CFD zgadzają się z wynikami uzyskanymi za pomocą modelowania fizycznego.