Kursy Kursy

Starości grup studenckich zainteresowanych zorganizowaniem kursów proszeni są o kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia w godz. przyjęć stutentów.

 

Odwołane zajęcia TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS

 • Prowadzący cykl spotkań TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS z przykroscią
  informuje o przerwie zdrowotnej (niestety, już drugiej), do odwołania - na
  pewno w bieżącym tygodniu 26-30 stycznia.
  Informacja na temat wznowienia spotkań podana zostanie odrębnym ogłoszeniem.
  Obie grupy - wtorkowa i czwartkowa - mają zagwarantowane zrealizowanie
  pełnej siatki planowanych godzin, w trakcie sesji, także ew. dodatkowych,
  deklarowanych uprzednio spotkań. Możliwe są dotychczasowe godziny spotkań,
  w ew. innej sali (OiO lub GG), lub ustalenie innych, dodatkowych terminów.

  Przepraszam jeszcze raz za swą niedyspozycję,
  pozostaję w kontakcie

  Marek Skowronek