Kursy Kursy

Starości grup studenckich zainteresowanych zorganizowaniem kursów proszeni są o kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia w godz. przyjęć stutentów.

 

Odwołane zajęcia TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS

Prowadzący cykl spotkań TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS z przykroscią
informuje o przerwie zdrowotnej (niestety, już drugiej), do odwołania - na
pewno w bieżącym tygodniu 26-30 stycznia.
Informacja na temat wznowienia spotkań podana zostanie odrębnym ogłoszeniem.
Obie grupy - wtorkowa i czwartkowa - mają zagwarantowane zrealizowanie
pełnej siatki planowanych godzin, w trakcie sesji, także ew. dodatkowych,
deklarowanych uprzednio spotkań. Możliwe są dotychczasowe godziny spotkań,
w ew. innej sali (OiO lub GG), lub ustalenie innych, dodatkowych terminów.

Przepraszam jeszcze raz za swą niedyspozycję,
pozostaję w kontakcie

Marek Skowronek