Kursy Kursy

Starości grup studenckich zainteresowanych zorganizowaniem kursów proszeni są o kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia w godz. przyjęć stutentów.

 

Take a TEE, help yourself! - zapisy przedłużone do 5 listopada

Take a TEE, help yourself!
TEE: TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG
zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów oraz pracowników na interdyscyplinarny kurs języka angielskiego technicznego.

Semestr zimowy 2019/2020 obejmuje ogólnotechniczną tematykę zawierającą terminologie z zakresu:
- matematyka
- mechanika teoretyczna i techniczna (wytrzymałość materiałów)
- mechanika ciała stałego - elementy
- materiały stosowane w inżynierii
- mechanika płynów
- inżynieria lotnicza, górnictwo
- chemia - przegląd
- sylwetki badawcze wszystkich 9 wydziałów naszej Uczelni –każdej z Katedr.
Dodatkowo na życzenie uczestników możliwe będą prezentacje dot. wybranych dyscyplin technicznych.

Termin:
grupa 1 – wtorki od godz. 17.00, pierwsze spotkanie 29.10.2019, sala 619 WOiO;
grupa 2 – środy od godz. 18.00, pierwsze spotkanie 30.10.2019, sala 616 WOiO.
10 spotkań po 120 min.

Koszt: studenci WOiO PG – 100 zł, pracownicy WOiO PG – bezpłatnie, studenci PG poza WOiO – 200 zł, pozostali – 300zł.
Numer rachunku:
98 1090 1098 0000 0001 2138 8946

Certyfikat: Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu *
*pod warunkiem uczestnictwa w co najmniej 7 spotkaniach.

Osoby zainteresowane mogą zapisać się:
- bezpośrednio w dziekanacie WOiO, p. 203 u p. Marty Parszutowicz
- wysyłając e-mail zgłoszeniowy na adres: marta.parszutowicz@pg.edu.pl
Zapisy na kurs trwają do 25.10.2019 5 listopada 2019r.

Zajęcia poprowadzi dr inż. Marek Skowronek, doc. PG.