Kursy Kursy

Starości grup studenckich zainteresowanych zorganizowaniem kursów proszeni są o kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia w godz. przyjęć stutentów.

 

Zajęcia cyklu spotkań TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS

Zajęcia cyklu spotkań TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS

wtorek 16 lutego 17.15
czwartek 18 lutego 16.15
wtorek 23 lutego 17.15

sala 162 Gmach Główny.

Osoby, które chciałyby zrealizować jeszcze w ramach kończącego się
semestru dodatkowe tematy, proszone są o kontakt: mskowro@pg.gda.pl, do
dnia 13 lutego br.

Wszelkie skargi i zażalenia nt trybu realizacji zajęć w bieżącym semestrze (nadmierna absencja prowadzącego):

Zażalenia będą uwzględniane.