Laboratorium Hydromechaniki

Wyposażenie i możliwości badawcze laboratorium to:

  1. Basen holowniczy o wymiarach: długość 40 m, szerokość 4.0 m, głębokość wody 3.0 m wyposażony w:
  • urządzenie holowniczo-pomiarowe - pomost holowniczy o prędkości maksymalnej 2.5 m/s, bezzałogowy, zdanie sterowany;
  • płytowy, segmentowy wytwarzacz fal regularnych oraz nieregularnych o maksymalnej wysokości fali 0.25 m i okresie od 0.6 do 2.5 s;
  • hybrydowa płytowa plaża umożliwiająca tłumienie wytworzonej fali;
  • System 6D f-my QUALISYS oparty na szybkich kamerach do określenia położenia badanego obiektu - analizy w czasie rzeczywistym parametrów surge/sway/heave/roll/pitch/yaw.

Rozmiary basenu pośrednio wymuszają wielkość badanych modeli, których długość nie powinna przekraczać 3.0 m a masa 200 kg.

Przeprowadza się w nim pomiary na wodzie spokojnej i sfalowanej: oporu, kątów przechyłu i pochylenia, wynurzenia, przyspieszeń, 6-ciu składowych sił i momentów, prędkości badanego obiektu oraz profilu wytwarzanej fali.

 

2. Kanał obiegowy o wymiarach przestrzeni pomiarowej 3000 x 800 x 1000 mm, prędkości przepływu wody do 1.5 m/s. Wyposażony w zestaw wymiennych urządzeń pomiarowych, zależnych od rodzaju przeprowadzanych badań. Przeprowadza się w nim badania opływu, pomiar 6-ciu składowych sił i momentów oraz prędkości różnorodnych obiektów.

Regulaminy: