Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych

 

Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Badania doświadczalne prowadzone w laboratorium dotyczą w szczególności:

 • badań elementów i układów hydraulicznych
 • badań elementów i układów hydraulicznych
 • badań uszczelnień turbin energetycznych
 • badań układów napędowych i urządzeń pokładowych statków rybackich.

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace doświadczalne obejmujące tematykę realizowaną w:

 • Katedrze Siłowni Okrętowych,

  • Na stanowisku do badania pomp oraz wymienników ciepła prowadzone są zajęcia dydaktyczne obejmujące tematykę realizowaną w ramach przedmiotów „Siłownie okrętowe" dla słuchaczy studiów inżynierskich oraz „Pompy i sprężarki" dla studentów studiów magisterskich.
   Ćwiczenia obejmują dwie zasadnicze części:
   • część pierwsza:
    • badanie pompy tłokowej;
    • badanie pompy wirowej;
    • równoległa i szeregowa współpraca pomp;
   • część druga:
    • badanie wymiennika płaszczowo-rurowego;
    • badanie wymiennika płytowego;
    • badanie wymiennika typu „rura w rurze".
   Stanowisko służące do realizowania powyższych tematów zostało wyposażone w trzy pompy:
   • pompa tłokowa Grundfos typu WL 3002-4
   • pompa wirowa Grundfos typu UPS 25-80
   • pompa wirowa Grundfos typu UPS 25-40
   o różnych charakterystykach oraz trzy wymienniki ciepła o zbliżonej powierzchni wymiany ciepła około 0,25 m2, ale o różnym kształcie:
   • wymienniki płaszczowo rurowy LK
   • wymiennik płytowy APV U121R
   • wymiennik typu „rura w rurze" wykonany według własnego projektu Katedry.
   Na wyposażeniu stanowiska znajduje się również trójdrogowy zawór termostatyczny Clorius L3S z czujnikiem zewnętrznym, który jako element regulacyjny temperatury tworzy z każdym z wymienników ciepła integralny układ. Jest to rozwiązanie spotykane w każdej instalacji chłodzenia wodą słodką okrętowych silników spalinowych.
   Stanowisko jako całość jest zaopatrzone w kółka jezdne i stanowi autonomiczny blok pomp i wymienników ciepła ze zbiornikiem obiegowym o wymiarach 1000x700x1000mm potraktowanym jako konstrukcja nośna. Pompy zostały umieszczone na płycie podstawy oraz na ścianie przedniej zbiornika, natomiast wymienniki ciepła – na pokrywie zbiornika.
   Układ rurociągów oraz odpowiednio rozmieszczone zawory kulowe pozwalają na zrealizowanie badań poszczególnych pomp i wymienników ciepła oraz współpracy szeregowej i równoległej dwóch dowolnie wybranych pomp.

Link do strony Katedry poświęconej laboratorium

 • Katedrze Mechatroniki Morskiej

Link do strony Katedry poświęconej laboratorium

 • Katedrze Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych.

Link do strony Katedry poświęconej laboratorium

 

Regulaminy i BHP: