Laboratorium Napędów Turbinowych

W laboratorium zainstalowane jest stanowisko turbiny modelowej. Składa się ono z jednostopniowej turbiny modelowej zasilanej przez układ rurociągów sprężonym powietrzem dostarczonym przez trzystopniową sprężarkę promieniową o wydatku około 1kg/s przy maksymalnym sprężu 1,8. Napędzana jest ona za pośrednictwem zębatej przekładni multiplikacyjnej przez silnik elektryczny sterowany przez tyrystorowy regulator częstości obrotów.
Turbina modelowa powstała z przeznaczeniem do badania wieńców łopatkowych naturalnej wielkości. Jej konstrukcja pozwala na wprowadzenie zmian parametrów konstrukcyjnych stopnia (luzy osiowe i promieniowe, skośne ustawienie osi wirnika względem osi korpusu) bez konieczności wymiany łopatek, chociaż możliwa jest również wymiana całych wieńców łopatkowych.
Stanowisko jest wyposażone w układ do pomiaru rozkładu ciśnień w uszczelnieniu nadbandażowym, oraz do pomiaru położenia wirnika.