Laboratorium Paliw i Smarów

Laboratorium umożliwia prowadzenie badań olejów, paliw i smarów mających zastosowanie w przemyśle okrętowym, kolejowym i samochodowym.
Na podstawie badań przeprowadzanych w Laboratorium Paliw i Smarów można określać parametry jakościowe jak i ilościowe używanych w eksploatacji materiałów napędowych i smarowych.
W LaPiS istnieje pięć stanowisk, które mogą być wykorzystywane zarówno do prac naukowych jak również prac usługowych dla potrzeb przemysłu.
Laboratorium posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością NC-1004 Potwierdzający zgodność z normą ISO 9001:2008 Ważny do 2013.11.21 wydany przez Polski Rejestr Statków S.A.
Laboratorium posiada ponadto APPROVAL CERTIFICATE ŚWIADECTWO UZNANIA TM/1089/842502/09 ważne do 2012.05.26 wydane przez Polski Rejestr Statków S.A.
Urządzenia laboratorium są unikatowe w skali kraju.
Przy pomocy tych urządzeń można przeprowadzać badania umożliwiające:

 

 1. Ocenę własności smarowych oraz badania wpływu olejów i smarów na powierzchniowe zużycie zmęczeniowe tzw. spaling i pitting elementów pracujących w wysoko obciążonym styku smarowym.
  Wymienione badania przeprowadzać można na Testerze T-02 i T-03 tzw. aparacie czterokulowym zakupionym w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.
 2. Określanie lepkości dynamicznej i kinematycznej paliw i olejów smarowych przy pomocy zestawu lepkościomierzy:
  • Lepkościomierz kinematyczny VC012ViscoClock to elektroniczny, automatyczny czasomierz dopasowany do współpracy z kapilarami do automatycznych pomiarów lepkości firmy SCHOTT GERÄTE GmBH typ Ubbelohde w zakresie temperatur od 0oC do100oC na co pozwala łaźnia wodna.
  • Lepkościomierz cyfrowy Anton Paar DV-1. Jest to lepkościomierz rotacyjny, bazujący na pomiarze momentu obrotowego trzpienia obracającego się z określoną prędkością w próbce.
 3. Określanie ilościowe pierwiastków zawartych w paliwach i olejach smarowych techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii ( EDXRF ) przy pomocy spektrometrów firmy PHILIPS:
  • MiniMate
  • Metorex X- Met 920.
  Analiza pierwiastkowa w zakresie Na-U. Obecnie w laboratorium LaPiS możemy przeprowadzać analizę ilościową następujących pierwiastków: siarka, wapń, żelazo, nikiel, miedź, cynk, ołów.
 4. Określanie własności olejów smarowych na stanowisku Titrator TitroLine alpha firmy SCHOTT-GERÄTE GMBH na którym można wykonać następujące badania wg -> PN-88/C-04049:
  • oznaczania liczby kwasowej TAN,
  • oznaczania liczby zasadowej TBN,
  • określanie liczby zmydlania,
  • określania zawartości wody w olejach.
 5. Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Cleveland'a aparatem HFP 386 firmy WALTER HERZOG GMBH. Jest to aparat ręczny i półautomatyczny z grzaniem elektrycznym, mogący realizować pomiar według norm: ASTM D 92, DIN 51 376, IP 36, ISO 2592, PN-92/C-04197.

 

Regulaminy i BHP: