Lista opiekunów kierunków (specjalności), członków Rady Programowej, opiekunów roczników na lata 2016-2020 zgodnie z Zarządzeniem Nr 16a/2016 Dziekana Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z 30.09.2016

I. Opiekunowie kierunków (specjalności):

 1. Oceanotechnika I stopień spec. okrętowe – dr inż. Daniel Piątek;
 2. Oceanotechnika spec. ZiMwGM – mgr inż. Zbigniew Górski;
 3. Oceanotechnika II stopień – dr inż. Roman Liberacki;
 4. Oceanotechnika spec. Ocean Engineering – dr inż Aleksander Kniat;
 5. Transport I stopień – dr inż. Damian Bocheński;
 6. Transport II stopień – dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. PG
 7. Energetyka I i || stopień - prof. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG
 8. Specjalność Inżynieria Zasobów Naturalnych (I stopień oce.), Technologie Podwodne (II stopień oce.) – dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. PG
 9. Techniki Geodezyjne w Inżynierii – dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. PG

II. Członkowie RADY PROGRAMOWEJ:

 1. Prodziekan ds. kształcenia – Dr inż. M. Hossein Ghaemi;
 2. Prodziekan ds. organizacji studiów (przewodniczący WKP) – Dr inż. Damian Bocheński;
 3. opiekunowie kierunków (specjalności);
 4. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych.

III. Opiekunowie studentów poszczególnych roczników:

Oceanotechnika:

 1. I rok – mgr inż. Ewa Piątkowska
 2. II rok – mgr inż. Dariusz Duda

Energetyka: I i II rok mgr inż. Damian Jakowski

Transport: I i II rok mgr inż. Izabela Szwoch