PATRONAT

Edycja II i III  - rekrutacja zakończona - wyniki do 15.09.2020 r.

Planowany temin rozpoczęcia zajęć:

II edycja - październik 2020 r.

III edycja -  marzec 2021 r.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej we współpracy oraz pod patronatem Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej uruchomi w roku akademickim 2020/2021 po raz kolejny studia podyplomowe na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa.

Słuchacze studiów będą mieli możliwość zdobycia  lub pogłębienia wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej jako najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych. Program studiów umożliwi zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze, jak również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Uruchomienie drugiej edycji studiów na tym kierunku związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, co czyni z Polski potencjalnego lidera branży w Europie. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry na potrzeby tak dużego rynku.

Inwestycja w ten sektor energetyki dodatkowo uzasadniona jest dobrze rozwiniętym w Polsce łańcuchem dostaw dla branży offshore wind, realizującym zlecenia dla projektów morskich farm zlokalizowanych na rynkach zagranicznych, włączając w to budowę światowej klasy jednostek pływających służących do budowy i obsługi farm wiatrowych na morzu, specjalistyczne konstrukcje stalowe, osprzęt elektryczny czy usługi badawczo-pomiarowe.

Morska energetyka wiatrowa – zapraszamy na II i III edycję studiów podyplomowych

 

Nabór na dwusemestralne studia podyplomowe Morska energetyka wiatrowa odbywa się po raz drugi na Politechnice Gdańskiej. Zjazd planowany jest na 3 weekend października 2020 roku. Dokumenty należy złożyć do 15 sierpnia 2020 r.. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie studiów wyższych – magisterskich, inżynierskich lub licencjackich, nie tylko politechnicznych.

Istnieje możliwość  otrzymania świadectwa  w języku angielskim: "Offshore wind energy"