PATRONAT

Harmonogram zjazdów przewiduje w zależności od obciążeń zajęciami dydaktycznymi 10-12 zjazdów przez 2 semestry, uwzgledniając preferencje słuchaczy studiów podyplomowych