Nauka

Badania naukowe obejmują swym zasięgiem szeroki obszar zagadnień oceanotechniki i okrętownictwa oraz dziedzin pokrewnych. Są one wykonywane m. in. w ramach projektów (grantów) przyznawanych przezKomitet Badań Naukowych, zarówno tzw. projektów badawczych, jak i celowych (wykonywanych na potrzeby instytucji gospodarczej lub samorządowej, wespół z nimi), w ramach prac zleconych przez przemysł lub inne instytucje.

Współpraca międzynarodowa polega nie tylko na udziale w sympozjach i konferencjach międzynarodowych, ale również na czynnym udziale w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych i zawodowych (np. IMO - International Maritime Organization), na uczestnictwie w projektach międzynarodowych (tzw. JEP) z europejskiego programu współpracy naukowej. Wydział organizuje w swoim ośrodku w Iławie międzynarodowe centrum badań modelowych dla studentów wydziałów okrętowych z Europy. W 1999 roku na terenie Politechniki Gdańskiej powstał Oddział norweskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego Det Norske Veritas zatrudniając około 50 absolwentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa wyróżnia się szeroką współpracą z gospodarką morską