12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. /Dz. U. z 2018
r. poz. 2117/, według której dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem
Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.

Pracownicy Działu Ochrony Mienia pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem.