7.11.2018 Akademia Przemysłów Morskich "Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska"

W środę 07.11.2018 r. o godz. 15:15 w sali 410 Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej odbędzie się drugie spotkanie w tym roku akademickim (2018/19) w ramach Akademia Przemysłów Morskich. Tematem tego wydarzenia będzie "Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, a możliwości wspólnych działań i badań zarówno dla studentów i doktorantów, jak i pracowników naukowych, w tym pomoc w realizacji prac dyplomowych oraz wykonanie badań eksperymentalnych na dużych modelach statków". Prelekcję prowadzić będzie dr inż Maciej Reichel.