Akademia Przemysłów Morskich 15.05.2019: „Being a Naval Architect in the 21st Century”

Akademia Przemysłów Morskich (wspólny projekt Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWEGO oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej)

zaprasza na cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli
biznesu, reprezentujących „Top Management” firm związanych z
gospodarką morską. Akademia Przemysłów Morskich to cykl comiesięcznych unikalnych spotkań praktyków biznesu ze studentami i pracownikami zainteresowanymi pracą na rzecz gospodarki morskiej

Temat: „Being a Naval Architect in the 21st Century”
prowadzący p. Michał Migalski, Prezes Zarządu PPU NAVA Sp. z o.o.

Wykład odbędzie się na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej, w Audytorium Sipowicza, 15 maja 2019, wstęp wolny.