Ankieta oceny nauczyciela - Ostatnie chwile na głosowanie!

Od 28 maja do 19 czerwca na portalu moja.pg są dostępne ankiety dotyczące nauczycieli akademickich. Ankiety są anonimowe, znane jest jedynie to czy dany student wypełnił ankiety czy nie. Wzięcie udziału w ankiecie będzie brane pod uwagę przy rozpatrywaniu podań studenckich przez Prodziekana ds. kształcenia, a osoby, które nie wypełniły ankiet nie będą mogły skorzystać z ewentualnych przywilejów takich jak przedłużenie sesji, rozłożenie płatności na raty czy indywidualny plan studiów.

Dla studentów, którzy wezmą udział w ankietyzacji WRS co roku organizuje losowanie nagród.