Audit zewnętrzny Polskiego Rejestru Statków (PRS)

W dniu 06.09.2018 r. odbył się audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków (PRS). Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa otrzymała pozytywną rekomendację na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015.